De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

LUCHT EN VUUR INITIATIE. DEEL 3. DROMEN EN INWIJDING


We vervolgen onze weg in de droombeeldenwereld met enkele dromen die betrekking hebben op de luchtinitiatie.

De luchtinitiatie vraagt helderheid van geest…wakkerheid. De ontwikkeling van intuïtieve vermogens en er naar leren luisteren, zodat we met tegenwoordigheid van geest direct het goede kunnen doen. Besluitvaardigheid, niet aarzelen maar direct handelen vanuit een zeker weten.
Als je weet is er geen twijfel, je hoeft niet meer te kiezen, maar volgt als vanzelfsprekend de juiste weg. Hier ontstaat dan vrijheid en zelfstandigheid voor de innerlijke mens.
Dit is dan weer in tegenspraak met de mens die door keuzes tot vrijheid komt. Er is namelijk een verschil tussen alles in het denken afwegen en dan voor het beste kiezen of gewoon direct helder weten wat je te doen staat. Soms is direct handelen, zonder voorbedachten rade, beter en achteraf kunnen we dan alsnog ons licht erover doen schijnen.
Als er in de wildernis een leeuw op ons afkomt hebben we geen tijd meer om eens rustig alles te overwegen, we moeten direct handelen. Intuïtief doen we dan wat we moeten doen.
Als we contact krijgen met onze intuïtie of geweten dan weten we direct wat ons te doen staat.
Je bent pas echt vrij als er geen twijfel meer is! Mensen zonder twijfel hebben iets engs, maar in dit geval is het anders bedoeld. Dit is moeilijk uit te leggen en toch denk ik dat het herkenbaar zal zijn uit eigen ervaring; dat er een moment was dat je opeens zeker wist wat je te doen stond, zonder daar uitgebreid over nagedacht te hebben.
Dan is er geen denken dat twijfelt en overweegt, maar een direct contact met diepere lagen vanuit intuïtie, vanuit het… weten. We hebben dan ook geen behoefte om anderen van ons gelijk te overtuigen of erover te discussiëren, omdat het een stil innerlijk weten is.

—–Ik sta op een dak en maak een mooie nieuwe schoorsteen. Het is een enorm werk maar uiteindelijk lukt het en voel mij zeer voldaan over deze prestatie. Even later zie ik mannen komen die overal de oude schoorstenen aan het omhalen gaan. Ik kijk verbaasd toe, dan opeens wordt er doordringend geroepen: “Jan, Jan kijk dan toch!” Ik kijk naar de aangewezen plek en zie de oude schoorsteen omliggen.
Ik had er voor de zekerheid nog een stuk touw om heen gedaan en die met mijn nieuwe schoorsteen verbonden.——
De schoorsteen is de verbinding tot de Geest (denk aan St. Nicolaas). Onze verbinding moet absoluut een geheel zelfstandige zijn, die gefundeerd is op eigen kracht, geloof en vertrouwen.
Je kunt het niet aan het oude blijven binden, al het oude moet je achter durven laten.

—–Ik ben in een ruimte onder het water die aan alle kanten afgesloten is. Het is een ovaalvormige, schemerige plaats, het gevoel van in een duikboot vast te zitten.
Dan hoor ik een stem: “Dit is een inwijding……..op eigen kracht!” Ik voel nog even twijfel en een grote benauwdheid en dan verlaat ik toch op eigen kracht deze afgesloten ruimte.
Daarna komt er een krachtige gespierde stier op mij af, niet zozeer schrikwekkend maar statig mij aanziend uit fonkelende ogen. Ik sta klaar om de strijd met hem aan te binden, met in mijn hand een lange staf.
Weer klinkt de stem: “Op eigen kracht!” Ik gooi de staf terzijde en wijs hem ……op eigen kracht naar zijn plaats.
Daarna leid ik een onstuimig paard een hoge helling op, ……op eigen kracht, onderwijl streel ik een prachtig wit paard dat naast mij is komen staan.—–
Eigen kracht is geloof in onszelf, het geloof dat alle kracht al in ons is om werkelijk alles aan te kunnen wat we echt willen. Het geloof verzet bergen!

images De vuurinitiatie staat in de eerste plaats voor inzicht. Waardoor de “sluier van Isis”, de sluier die de geestelijke wereld bedekt, beetje bij beetje wordt opgeheven, verbrand door het vuur van Inzicht.
Ik heb al eerder gewezen op het belang van Inzicht dat we verkrijgen door eigen ervaringen. Zelfvertrouwen, moed en standvastigheid groeien naarmate we in staat zijn om met zielengrootheid, leed en teleurstellingen die op ons pad komen te dragen.
De vuurinitiatie is ook sterk verbonden aan de kundalinikracht, het opstijgende inzicht. De slang die opgerold ligt bij het stuitchakra gaat zich oprichten.
Hier kom ik in een latere publicatie op terug.
Zie ook: Over de wil en energie

In andere beelden leerde ik dat het duister zich meestal hult in schone gewaden en dat de uiterlijke schijn niets zegt van het wezen dat daaronder verborgen ligt.
Mooie ogen waren voor mij dé graadmeter, daarop beoordeelde ik mijn medemens.
—–Ik ben in een bar en zit naast een vrouw met prachtige ogen. Als ik zeg dat ze van die mooie ogen heeft slaat ze een arm om mij heen en ik voel mij gekoesterd. Dan zie ik haar kind aankomen, ik schrik daar heel erg van. Dit kind staat niet voor zuiverheid maar is een onzuiver kind, een volwassen kind. Op een gegeven moment gaat de mooie vrouw dansen en ik zie tot mijn verbijstering dat zij gehandicapt is, haar bovenbenen blijken geen levend vlees te hebben maar alleen skelet.
Snel verbergt zij dit voor mijn ogen.
Dan zie ik een man die zijn imposante borstkast laat zien, iedereen is vol bewondering. Als hij zich omdraait zie ik een misvorming. Een hand die vergroeid is met zijn oor(alleen tastzin), ook alle anderen hebben allerlei afwijkingen en misvormingen bij nader aanschouwen.
Als ik weer naar de vrouw toe wil gaan treedt haar beschermer naar voren; een grote demon die allerlei vormen aanneemt. Hij wil mij doden met messen ….in eerste instantie overwin ik en hij verdwijnt in de diepte. De tweede keer kan ik alleen overwinnen door hem over zijn penis te strijken.
Hij geeft zich direct over en ik zie dat er een vuur ontbrandt.—-
Het voertuig staat dus niet direct voor hoger bewustzijn of leven, ook de dood ligt er onder verborgen.
Het ontbreekt de lagere wezens aan warmte, er is altijd een soort kilte en alleen door middel van seksualiteit kunnen zij het vuur in beweging brengen.
De mens leren we kennen aan de uitstraling, bij een bepaalde ontwikkeling vertelt ons dat veel meer over iemand. Dan gaan we warmte en koude beleven, los van het zichtbare en los van alle mooie woorden.
Een kachel heeft ook een bepaalde uitstraling en de kwaliteit daarvan wordt bepaald door de grondstoffen die het vuur brandend houden. Zonder “gezond” vuur geen uitstraling. Weer in een volgend stadium is de stromende energie in mijzelf de graadmeter geworden Daardoor weet je de waarheid, zonder denkend oordeel, daar houdt iedere twijfel op te bestaan. Als die stromende energie samenvloeit met de ander is er eenheid en de dualiteit wordt voor even opgeheven.
Droombeeld:
—–De stoppen sloegen door en het licht ging uit. Ik ga een ruimte in en zie dat de meterkast stuk is, een deel staat in brand. Het is geen gewoon vuur, het is hetzelfde als de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing, een onaards vuur.
Ik probeer het met mijn handen te repareren voordat het te laat is. Tot mijn verbazing is het geen vuur meer dat mij nog verbranden kan, eigenlijk geen vuur, maar een soort energie die zijn vernietigende kracht verloren heeft. Maar nog wel de stoppen kan doen doorslaan als ik er geen rekening mee houd.——
We dragen een kracht in ons waarmee we alles kunnen vernietigen of….helen!
—–Ik ben vol idealen, vol vuur en wil ik mijn boodschap verkondigen. Een wezen nodigt mij uit om hoog in de boom te gaan om mijn vuur aan de wereld te schenken.
Beneden mij is een groot korenarenveld dat er oppervlakkig gezien gezond en rijp uitziet.
Ik werp mijn vuur in het veld en het vlamt op in prachtige heldere kleuren, ik voel mij oeverloos gelukkig en ben dankbaar verbonden.
Dan opeens een kleine windvlaag, …. bijna alle korenaren vallen om en blijken verdorde wortels te hebben. Dan hoor ik een stem: “het ontbreekt hen aan kracht en wil om hun eigen vuur brandende te houden.”——
Er wordt van ons onderscheidingsvermogen gevraagd om niet ons vuur te verspillen. We kunnen hooguit de ander stimuleren om sterker te worden, te wortelen in de aarde en zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Het vuur echter is ook nog eigen wil, Uw Wil is het vuur dat zich offert aan het licht.

—–Ik kom in het bedrijf van één van de mensen waar ik mee wil samenwerken en praat uitgebreid met hem over onze plannen.
Tijdens ons gesprek is hij bezig een lam te slachten, hij heeft het vel bij de hals al los gesneden.
Steeds wend ik mij af van dit afschrikwekkende beeld, ik kan de blik uit de werkelijk prachtige ogen, die het grootste deel van het gelaat beslaan, niet langer verdragen.
Ik zeg tegen de man, dat ik niet kan begrijpen dat hij tot zoiets in staat is. Haastig loop ik weg en sla de deur achter mij dicht.
Ik voel mij ziek, diep gekwetst en verontwaardigd. Achterom kijkend, zie ik het lam voor de glazen deur staan, het kijkt mij met een zeer bedroefde blik diep aan. Een blik die zei: “Waarom laat je mij in de steek?” Ik voelde mij als verlamd en machteloos.——
Dit beeld bleef mij nog lang bij; eerst dacht ik dat het een waarschuwing was om niet met deze man in zee te gaan, maar het bevredigde mij niet. Het lam was iets van mijzelf, het had mij duidelijk iets te zeggen. Opeens begreep ik dat ik weer was afgedwaald van mijn ware Zelf. Ik was weer bezig te vluchten in de idealen, ondertussen het hogere in mij verwaarlozend.
Ik wist weer dat er maar één werkelijk ideaal is, die alle anderen doet verbleken.
Het ideaal, om dit wezen niet langer te verloochenen, er niet langer vanaf te dwalen.

Het is werkelijk een grote menselijke opdracht om je herkomst niet te vergeten en het licht brandende te houden! Hoe makkelijk verliezen wij ons steeds weer in onze dagelijkse beslommeringen. Het vraagt wakkerheid om waarnemer te blijven van al ons handelen en met een zeker mededogen te blijven kijken naar het aardse voertuig, het ego.

Tot slot nog een laatste veelzeggende droom ter bemoediging, over het idee dat we er niet alleen voor staan als we het echt, diep vanuit onszelf, willen.
—–Een diepe donkere kuil, met daarin vele mensen en daarboven zweven de engelen.

In de kuil proberen de mensen tegen de wanden op te klimmen. De meesten vallen bij de eerste de beste poging al weer naar beneden en geven het direct op. Maar enkelen blijven volharden in hun pogingen, steeds proberen ze het opnieuw.
Dan lukt het één mens om bij de rand te komen en wanhopig probeert hij verder te klimmen.
Dan reikt een engel hem de hand en hij gaat opgelucht en blij de rand over. Vervolgens reikt die mens op zijn beurt een ander de hand. Zo slagen er nog een paar in, om door de samenwerking tussen engel en mens uit de kuil te komen.
Eén mens doet ontzettend zijn best om omhoog te komen, maar steeds weer lukt het hem niet, hij blijft echter volharden. Dan gaat een engel zelfs een stuk het duister in en neemt ook deze mens mee omhoog.
In een daaropvolgend beeld, gaan deze gelukkige mensen met elkaar het water over.—–
Geestelijke wezens staan klaar om ons te helpen, zij willen zelfs niets liever dan dat, maar wij moeten zelf steeds weer opnieuw de eerste stap zetten en laten zien dat we echt willen. Zij mogen zeker niet ingrijpen in onze vrije wil, wel bijsturen als blijkt dat we het echt willen.
Het hele universum is opgebouwd uit een stromende energie, die van hand tot hand gaat. Net zolang tot de laatste mens is opgestaan. Ieder mens die tot geestelijke ontplooiing komt neemt minimaal één ander mens mee op het geestelijke pad.
Naslagwerk
Inwijding S.Lubienski

Het wordt op prijs gesteld als je 

een reactie wil geven op het bovenstaande artikel. 
Gewoon iets kleins over de leeservaring, een eigen ervaring 
of gedachte etc. Dan kunnen we van elkaar leren!

Hieronder kun je opmerkingen aanklikken. 
Reageer met naam, alleen een voornaam, een alias of anoniem.
(Daaronder is ook nog de mogelijkheid om
 het artikel aan te bevelen op google,Facebook,Twitter e.d.)

Bedankt!

(Totaal aantal bezoeken: 553, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(16 Reacties)

 1. Dank Henri voor je bijdrage! Je maakt het weer wat completer.<br />&quot;Steiner noemt het zien en niet een kennis nemen van feiten of inzicht ,doch werkelijk &#39;ondergaan en schouwen &quot;<br...
  Lees meer

  Dank Henri voor je bijdrage! Je maakt het weer wat completer.<br />&quot;Steiner noemt het zien en niet een kennis nemen van feiten of inzicht ,doch werkelijk &#39;ondergaan en schouwen &quot;<br />Mijn ervaring is inderdaad dat zo gauw je iets gaat interpreteren, of een oordeel over hoe mooi of beangstigend, is het terstond verdwenen. Dus heel stil schouwen, wat nog niet eenvoudig is, omdat er

 2. Jan ,<br />Heel interessante serie en materie , vooral met die zo typische dromen erbij die je meldt . <br />Soms herken je iets ervan in je eigen dromen ....
  Lees meer

  Jan ,<br />Heel interessante serie en materie , vooral met die zo typische dromen erbij die je meldt . <br />Soms herken je iets ervan in je eigen dromen . De bewuste dromen komen en gaan en blijven dan een tijdje weer weg ( althans bij mezelf) , waarschijnlijk heeft het te maken met het doormaken en verwerken je eigen innerlijke activiteit , zoals je zelf schreef . Ik las er al elders over ,

  • Ik lees ook graag jouw reacties Henri! Heel goed niet je te verliezen in die prachtige beleving. Wel een beleving die een kernpunt aangeeft! Ik zelf heb deze ervaringen ook mee gemaakt en ben er dankbaar voor maar blijf nuchter en onthecht want de weg gaat weer verder.

 3. Beste jan<br /><br />Wanner de geest vrij is , zal de helderheid zich zelfs tijdens de slaap manifesteren.<br /><br />Hier moest ik alsmaar aan denken tijdens het lezen van het...
  Lees meer

  Beste jan<br /><br />Wanner de geest vrij is , zal de helderheid zich zelfs tijdens de slaap manifesteren.<br /><br />Hier moest ik alsmaar aan denken tijdens het lezen van het drieluik.<br /><br />Ik ben een trouw volger en hoop nog veel te kunnen lezen.<br />Een hartelijke groet,<br />ARIE<br />Arie<br />

 4. Bedankt voor de wel wat groot uitgevallen reactie. Waarschijnlijk ontvangt u dit soort &#39;onbegrip&#39; wel vaker en daar zal de reactie wel mede door bepaald zijn. Al met al moet...
  Lees meer

  Bedankt voor de wel wat groot uitgevallen reactie. Waarschijnlijk ontvangt u dit soort &#39;onbegrip&#39; wel vaker en daar zal de reactie wel mede door bepaald zijn. Al met al moet ik toegeven dat het niet bezijden de waarheid is, en kan ik uw uitleg goed begrijpen. Zeker nadat ik nog eens even de geestesstromen de revue had laten passeren. Zo open en puur vanuit jezelf schrijven is mij in feite

  • Dit stond vandaag op de grote Rudolf Steiner Citatensite, ik vond het heel toepasselijk op deze discussie.<br />Hoe velen trachten, als ze zich met een wereldbeschouwing hebben beziggehouden, zodat ze ervan overtuigd zijn, nu ook anderen daarvan te overtuigen. Ze geloven dat het een lovenswaardige poging is als ze zeggen: ‘Aangezien ik het zo duidelijk inzie, zou ik toch eigenlijk iedereen tot

 5. Beste H. Zo&#39;n reactie kan ik vanuit uw gezichtspunt begrijpen, omdat u waarschijnlijk gewend bent om alles langs de antroposofische meetlat te leggen. Te onderzoeken of Steiner daar ook iets...
  Lees meer

  Beste H. Zo&#39;n reactie kan ik vanuit uw gezichtspunt begrijpen, omdat u waarschijnlijk gewend bent om alles langs de antroposofische meetlat te leggen. Te onderzoeken of Steiner daar ook iets over gezegd of geschreven heeft en daar het waarheidsgehalte van te laten afhangen.<br />Mensen met veel kennis van de antroposofie hebben veel te bieden als ze dat onbevooroordeeld kunnen uitdragen,

 6. Jan,<br />Ik vraag mij toch af of dit soort publicaties antroposofisch verantwoord zijn. Er zijn artikelen bij die wel geïnspireerd zijn maar hier kan ik niet zoveel mee. Op sommige...
  Lees meer

  Jan,<br />Ik vraag mij toch af of dit soort publicaties antroposofisch verantwoord zijn. Er zijn artikelen bij die wel geïnspireerd zijn maar hier kan ik niet zoveel mee. Op sommige reacties reageerde Henri met een antroposofische duiding, dan werd het weer wat duidelijker voor mij.<br />Groet,<br />H.V<br />

 7. Beste Jan,<br />Ik reageer niet zo snel op iets wat ik lees ,maar nu moet ik toch echt reageren, omdat ik zo weinig reacties zie. Wat een prachtige beelden en...
  Lees meer

  Beste Jan,<br />Ik reageer niet zo snel op iets wat ik lees ,maar nu moet ik toch echt reageren, omdat ik zo weinig reacties zie. Wat een prachtige beelden en wat een zeggingskracht! Ik bemerk steeds meer om mij heen dat steeds meer mensen, ook jongeren, warmte en koude beleven en dat verder ontwikkelen. Wat nog niet zo eenvoudig is omdat de ontwikkeling daar wel gelijke tred mee dient te houden,

  • Bedankt voor je reactie, wordt zeer op prijs gesteld!<br /><br />Het idee over een blog waar meerder mensen op kunnen schrijven is eigenlijk al een ouder idee en nu opeens weer spontaan komen bovendrijven.<br />Waarschijnlijk heb je gelijk, het kan ook het doel van mijn schijven verstoren, maar het zal het ook kunnen versterken en iets gemeenschappelijks kunnen worden met een grotere

 8. Bedankt voor het delen!

 9. Een geïnspireerd artikel! Ik herken in ieder geval het direct handelen zonder dat van te voren te overwegen en ook nog zonder twijfel.<br />Ik reed in Duitsland toen er plotseling...
  Lees meer

  Een geïnspireerd artikel! Ik herken in ieder geval het direct handelen zonder dat van te voren te overwegen en ook nog zonder twijfel.<br />Ik reed in Duitsland toen er plotseling een vrachtwagen op mij afkwam. De chauffeur had blijkbaar de macht over het stuur verloren. Het was secondenwerk…ik gaf een ruk aan het stuur en schoot net langs de vrachtwagen, precies door een bomenrij en stond

 10. Dank voor uw uitleg. Wat een intrigerende beelden en uiteindelijk ook bemoedigend.

 11. Beste Alice, bedankt voor deze vraag . Het antwoord hoort zeker thuis bij deze publicaties.<br />Het zijn periodes in mijn leven dat deze heldere dromen verschijnen, meestal als ik intens...
  Lees meer

  Beste Alice, bedankt voor deze vraag . Het antwoord hoort zeker thuis bij deze publicaties.<br />Het zijn periodes in mijn leven dat deze heldere dromen verschijnen, meestal als ik intens met bepaalde ontwikkelingsvragen leef. Er zijn ook langere periodes dat ik wel droom maar dat het meer verwerking is.<br />Ik maak mij er niet meer zo druk over, omdat ik er vanuit ga dat een belangrijke

 12. Ha, gelukkig daar is het vervolg. Ik wilde u nog de volgende vraag stellen:<br />Wanneer krijgt u deze heldere dromen en in wat voor tijdsbestek? Of zijn er ook tijden...
  Lees meer

  Ha, gelukkig daar is het vervolg. Ik wilde u nog de volgende vraag stellen:<br />Wanneer krijgt u deze heldere dromen en in wat voor tijdsbestek? Of zijn er ook tijden dat deze beeldenwereld er even niet is of dat het chaos is in de dromen?<br />Bedankt zover, ik ga het vervolg eens rustig lezen.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »