De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

DROMEN EN INWIJDING .(dit is het eerste deel van het drieluik water/lucht/vuurinitiatie)
largeDe mens herinnert zich wat hij in waaktoestand beleefd heeft. Maar van iets anders herinnert hij zich bijna niets hier op aarde. Dat is wat hij in de slaaptoestand beleeft. En in de slaaptoestand beleven wij namelijk ontzettend veel meer dan we in waaktoestand beleven, alleen kan de mens met het hedendaagse bewustzijn die slaapervaringen nog niet bevatten. Als eenmaal de vaardigheid daartoe bereikt is – dat is iets wat verworven kan worden door de mensen -, dan weet men dat in de slaap ontzaglijk veel beleefd wordt. (R.Steiner)
Alles in het leven wat we serieus willen oppakken heeft voorbereiding nodig, de juiste voorbereiding is immers het halve werk. Zeker op het gebied van droombeleving en/of nachtbewustzijn is een vastberaden wil nodig om ook bewustzijn te brengen in de slaaptoestand.
Ik heb in diverse publicaties geschreven over het belang van een gezond beeldend vermogen om te kunnen communiceren met de geestelijke wereld en het eigen hoger zelf.
Het woord communicatie staat voor het overbrengen van een boodschap. De zender in het communicatieproces probeert informatie over te dragen naar de ontvanger d.m.v. de boodschap, in dit geval d.m.v. beelden.
Het Latijnse woord communicare staat voor: iets gemeenschappelijk maken.
Het woord geeft op een bijzondere manier precies aan wat er gebeurt in de slaaptoestand. In de waaktoestand zijn we (schijnbaar) afgesneden van onze herkomst, dat steeds weer hersteld wordt in de slaap.

We verslapen letterlijk en figuurlijk een groot deel van ons leven en zijn dan bewust(e)loos. Deze periode bedraagt een derde van ons aardeleven. Globaal gezien slapen we als we bijv. 81 jaar oud worden daarvan zo’n 27 jaar.
Laten we terug gaan naar de voorbereiding: 
Als je daar over nadenkt is dat toch ‘zonde van de tijd’, wat natuurlijk niet helemaal zo is, omdat er toch voldoende gebeurt. Alleen al dat we onze energie weer kunnen opladen, is op zich natuurlijk al een bijzonder proces.
 
Ik wil eerst beginnen met een paar adviezen die ik zelf toegepast heb.
Voordat je gaat slapen spreek je met jezelf af de beelden te onthouden, en als je wakker wordt neem je eerst even de tijd om de beelden weer toe te laten in het dagbewustzijn.
Leg ook een spraakrecorder of een gewoon bloknoot met pen naast je bed, zodat je er wat in kan spreken of noteren als je even wakker wordt na een droom. Het hoeft maar een heel korte notitie te zijn, maar die helpt later enorm om het bewust te krijgen.
Als je de droombeelden niet direct meer weet te herinneren, ga dan niet krampachtig toch proberen, ze laten zich niet dwingen en het enige gevolg is dat ze zich terugtrekken. Als je ontspant komen ze veelal na een poosje weer omhoog of later in de dag als je iemand ontmoet of je ziet iets wat correspondeert met je droom, opeens staat het dan weer voor je.
Verder is het goed om voor het slapen gaan je even heel bewust te zijn dat je in de nacht naar een andere dimensie gaat en niet alleen domweg bewusteloos wordt  of alleen maar lekker gaat slapen. Al is er niets mis met lekker slapen, maar de nacht kan zoveel meer bieden.
Een goede voorbereiding kan ook een korte meditatie zijn waarin je bijv. de dag terugloopt en daardoor de dag al een beetje bewust verwerkt, zodat je niet de hele nacht bezig bent met alleen onrustige verwerkingsdromen.
Dus teruglopen vanaf het moment dat je daar zit tot het moment van opstaan aan het begin van de dag. Een oefening in concentratie die als het goed uitgevoerd wordt je veel kan geven.
Ook een korte bewustzijn-meditatie rond de klok van drie kan de herinnering in hoge mate versterken. 
Het is ook van belang om niet te laat te eten, omdat je anders bijna de hele nacht met de vertering bezig bent. Daardoor kom je niet los van het lichaam en krijg je verwarrende dromen die met de vertering in verband staan.
Zelf probeer ik om na vijf uur niets meer te eten. Het is echter ook al mooi als je begint om het avondeten wat te vervroegen en in ieder geval daarna niet meer te snoepen, koffie of alcohol te gebruiken. Ja, je moet er wat voor over hebben. 🙂
Je krijgt daardoor sowieso een gezondere nachtrust en ook eerder heldere dromen.
Probeer ook te matigen met het ‘consumeren’ van televisie en internet beelden, vooral die staan een gezond droomleven in de weg.
 
Na een goede voorbereiding zouden we iedere nacht de antwoorden op veel van onze vragen kunnen krijgen.
Ik kan wel zeggen dat alle belangrijke beslissingen en veranderingen in mijn leven mede zijn genomen door nachtinspiratie.
Als een bepaald soort droom alsmaar terugkomt kan dat betekenen, dat je voortdurend geneigd bent dezelfde fout te maken. Zolang de droom zich blijft herhalen heb je het nog niet begrepen.
In het verleden had ik een paar alsmaar terugkerende dromen.
—–Steeds weer was ik op zoek naar een toilet en altijd vond ik ergens een heel oude, buiten gebruik gestelde wc  met spinnenwebben in alle hoeken——. 
Op diverse manieren, met dezelfde strekking, kwam deze droom terug, dit heeft tenminste een jaar geduurd.
Droomuitleg is altijd heel individueel, de dromer zelf zal er achter komen als hij met die vraag leeft, wat het voor hem te betekenen heeft.
Voor mij was het in die ontwikkeling belangrijk dat ik kon zwijgen over innerlijke ervaringen, mij niet altijd willen ontlasten bij derden en aandacht vragen voor het onrustige ego.
Toen dat duidelijk was kwam de droom niet meer terug.
Kunnen zwijgen is van groot belang, omdat alles eerst moet rusten in de ziel.
In de volgende droom…. Ik ben samen met een ander mens in de geestelijke wereld. Mijn metgezel wordt liefdevol bij de arm genomen en door een geestelijk wezen rondgeleid.
Het wijst hem op allerlei bijzonderheden en leert hem in korte tijd heel veel.
Zelf ben ik een bed aan het opmaken om te gaan slapen. Het geestelijk wezen(gids)wijst mijn metgezel op mijn bezigheid en zegt: “Hij zoekt nog steeds de slaap als verdoving,……dag en nacht.”—
Dit was uiteindelijk wel een heel heldere droom en hoefde niet meer terug te komen.
 
De geestelijke wereld wil de mens in deze tijd brengen tot een volledig bewust contact met de Geest, zonder in te grijpen in de wil of erger, deze uit te schakelen.
Zelfs tot in het droomleven aan toe, blijft de wil nog sterk op het lichaam inwerken en dat is noodzakelijk om gezond te blijven. Dit in tegenstelling tot bijv. hypnose waar de wil van de ander wordt uitgeschakeld en dus willoos wordt. Het ‘slachtoffer’ doet daarna precies wat de ander wil. Vroeger had je een programma waarin mensen gehypnotiseerd werden en tot groot vermaak van het publiek werden ze tot honden of varkens, zelfs met de bijbehorende dierengeluiden; zwarte magie ten top. Dat was een afschuwelijk gezicht en eigenlijk een waarschuwing om de wilskracht te blijven voeden; iemand met een sterke eigen wil is niet te hypnotiseren. 
Als we door onze verdere ontwikkeling contact krijgen met het bovenbewuste, kunnen we beelden ontvangen die betrekking hebben op de ware betekenis van het leven, het wezen van God en de onderlinge relaties tussen alles wat leeft.
Het bovenbewustzijn is de bron van alle inspiraties en creativiteit die zich uitdrukt in idealen en talenten. Als we steeds meer verstoken zijn van het bovenbewustzijn krijgen we op den duur een ongeïnspireerde wereld zonder toekomstidealen. Dan krijgen we een kille wereld die op een materialistische manier geïnspireerd wordt en een mensheid totaal ondergeschikt aan de techniek. Ook een vorm van massa hypnose!
Dromen zijn beslist de veiligste manier om te communiceren met de Geest, maar het beoordelen van dromen moet wel met intuïtie en een gezond verstand benaderd worden.
De zuiverste openbaringen gaan meestal gepaard zonder geluid en emotionele verwarring, net als het geweten dat spreekt, maar nooit hardop.
Laten we ons oefenen in het luisteren naar ons geweten, door stilte toe te laten en te proberen de droombeelden te ontwarren.  
We vinden de waarheid dus niet door alsmaar buiten onszelf te zoeken, van de ene illusie in de andere te vluchten, van therapie naar therapie, steeds weer met het verlangen om verlost te worden. 
Alles wat van belang is voor onze geestelijke ontwikkeling ligt vlak voor onze voeten en in ons eigen wezen. Wat we nodig hebben wordt ons iedere dag gewoon aangereikt, verpakt in alledaagse ervaringen en d.m.v. inzichtgevende dromen. 
We hoeven dan ook niet meer naar India om een meester te zoeken, er is voldoende hulp heel dicht bij, we zijn het ons alleen nog niet voldoende bewust.
Wat vreemd toch dat we zo ongelooflijk veel tijd over hebben voor onze zoektochten en nog geen vijf minuten om gewoon even stil te zijn, om te kijken en te luisteren naar onszelf.
In een droom zag ik de nu volgende beelden:
—–Ik stond voor een heel mooi huis waar heel veel kostbaarheden in verzameld waren. De wijzers van de torenklok wezen drie uur aan. Ik stond op het punt om een lange reis te gaan maken, op zoek naar verre horizonten. Er begon een reis die mij voerde langs en over bergen en diepe dalen, ik kwam allerlei obstakels op mijn weg tegen en niet zelden raakte ik gewond.
Ik kwam voortdurend langs wegwijzers die mij een verkeerde kant opstuurden.
Na vele jaren van omzwervingen kwam ik, vermoeid en grijs, weer op hetzelfde punt van vertrek uit.
Bij het mooie huis met al zijn schatten en bij de kerkklok die nog steeds op drie uur stond.
Er was in die tijd niets veranderd, zelfs de tijd was niet verder gegaan.—–
We kunnen zoeken en zoeken wat we willen, uiteindelijk komen we weer bij onszelf uit, daar liggen de schatten voor ons klaar, veel dichter bij dan we ooit hadden kunnen denken.
De drie was een indicatie van grote kracht die daar was en daar ook onveranderd was gebleven.
 
Daar ons bewustzijn veelal nog niet zo ver is om de geestelijke wereld volledig te overzien en toe te laten, vertalen we alles in ons bekende beelden uit het gewone leven. Toen Jezus nog op de aarde rondliep sprak hij ook in gelijkenissen, waardoor de mensen het beter konden begrijpen.
De droombeelden ontstaan buiten het lichaam en spiegelen zich alleen maar in het lichaam.
En zoals de zintuigen de ziel haar plaats in de zintuiglijke wereld aangeven, zo wijzen die beelden haar op de plaats die ze heeft als ziele-geestwezen in een werkelijkheid van ziel en geest.
Daarom is het van belang dat ook in de nacht een bepaalde vorm van wakkerheid ontstaat.
 
We kunnen ook antwoord krijgen op iets wat ons heel sterk bezig houdt, doordat we geheel eerlijk en oprecht het goede willen. Dat op zich is eigenlijk al een vraag aan de geestelijke wereld! 
Of gaan mediteren met een bepaalde vraag in gedachten; de beantwoording zowel in de droom als tijdens de meditatie zal komen, misschien niet volgens onze tijd maar dan wel volgens de tijd van de geest.
Wanneer je het minst verwacht, over een paar dagen of zelfs weken, als je er helemaal niet meer mee bezig bent, kan het antwoord plotseling komen.
We moeten steeds weer bedenken dat onze tijdsbeleving in de Geest niet bestaat.
Alleen al door te ontspannen weten we vaak zonder dromen opeens het antwoord, waarmee we daarvoor zo krampachtig bezig waren. Intuïtie werkt door ons heen als we weten te ontspannen!
Een vraag duidelijk formuleren is het grootste werk, maar als je dat kan is het antwoord er al, omdat het antwoord in de vraag ligt besloten.
 
Mozart heeft hierover gezegd:
 “Als ik als het ware volledig mezelf ben, geheel alleen en in een goed humeur, zoals bv. tijdens een rit in een rijtuig of tijdens een wandeling of s’nachts  wanneer ik niet kan slapen, het gebeurt tijdens dergelijke gelegenheden dat de ideeën het best en het meest overvloedig in mij opkomen. Waar vandaan en hoe ze komen, weet ik niet, evenmin kan ik ze dwingen.”
 
In deze tijd wordt de mens niet meer ingewijd in de speciaal daarvoor bestemde mysteriescholen maar d.m.v. het dagelijkse  leven. Eigenlijk komt het er op neer dat je jezelf en de ander de ruimte geeft om te leven, het leven in al zijn facetten te ondergaan. Niet terugtrekken is de weg, maar deelnemen en het liefst voluit!
En vooral niet bang zijn om fouten te maken. De grootste tegenstander op die weg is je eigen angst en de angst van de omgeving die voor alles kiest voor veiligheid en zekerheid.  Het wonderlijke is nu dat die twee begrippen niet bestaan, ze zijn bedacht door het ego dat zichzelf in stand wil houden en niet wil veranderen.
Werkelijk leven heeft met vertrouwen en overgave te maken, het is het bekende meestromen met de stroom. Rustig ons mee laten voeren en tegelijkertijd heel goed waarnemen wat we onderweg leren en zien.  Als we het vertrouwen verliezen en de angst ons in de greep krijgt, gaan we in wanhoop tegen de stroom in zwemmen en verspillen we alle energie en voordat we het weten zijn we  verdronken en onszelf kwijt.
 
In de volgende publicatie zal ik een aantal dromen beschrijven die te maken hebben met de water, vuur en luchtinitiatie.
Ik kan ze nu opschrijven omdat ze al lang geleden plaats vonden en hun taak vervuld hebben, maar beeldend en sprekend genoeg zijn om ze te delen. 
Het is raadzaam belangrijke dromen een poos bij ons te dragen en er niet direct mee naar buiten te gaan, omdat ze over langere tijd werkzaam zijn en we ze navenant zullen begrijpen.
Voordat je het weet vertellen anderen ons de betekenis die in werkelijkheid alleen door onszelf doorleefd en begrepen kan worden.
Wordt vervolgd in
 
                
 
 
 

(Totaal aantal bezoeken: 806, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(7 Reacties)

 1. Een prachtig stuk, dank u wel. in mijn leven heb ik al honderden dromen verklaard, zowel van anderen als de poging mijn eigen dromen aan een nader onderzoek te onderwerpen....
  Lees meer

  Een prachtig stuk, dank u wel.

  in mijn leven heb ik al honderden dromen verklaard, zowel van anderen als de poging mijn eigen dromen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dromen begeleiden mijn leven, het leven, uw leven. We moeten inderdaad openstaan voor de symboliek, die heel eigen is aan de dromer, afhankelijk van de periode waarin de dromen plaatsvinden en afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling in de zielegroei met in eerste instantie het verwerken van ons biografisch materiaal.
  Hoe meer we kunnen loslaten van dit leven waarin we zijn, hoe meer er ruimte komt om te ontwikkelen in de geest, de astrale geest. Met natuurlijk het uiteindelijke doel te leren van verleden, nu en waar we naartoe gaan, het goddelijke plan of de goddelijke natuur.
  De helderheid van de dromen is heel belangrijk inderdaad en het zijn belangrijke raadgevingen die u hier geeft. Helaas is niet iedereen gedisciplineerd om deze te kunnen opvolgen.
  Het is m.i. niet alleen het ‘nachtbewustzijn’ waarin we kunnen dromen, het belangrijkste is om je hersenen tot stilte te kunnen brengen. Te kunnen komen in een staat van zijn, waarin onze hersenen alpha- of thetra golven produceren. We moeten zorgen voor de ultieme ontspanning, die ook in het dagbewustzijn beleefd kan worden. Ook dan komen de dromen die we zorgvuldig moeten opschrijven en inderdaad, wegleggen zodat ze hun werk kunnen doen en inzicht geven.

  Er zijn nog steeds mysteriescholen en die komen er meer. Bijvoorbeeld de Ayhuascascholen en reizen naar Brazilië om zich te laten inwijden door de sjamanen in het gebruik van Ayhuasca . Niet dat dit mijn voorkeur heeft, maar als het op je pad ligt deze te bewandelen zul je onder de juiste begeleiding ook met de droom of de trip die hier gegenereerd wordt, inzichten verkrijgen in het belang van je zielegroei.

  Het mysterie van de geest, de verklaring voor je leven, het ligt allemaal opgesloten in de rijk gevulde schatkist van je onderbewustzijn. Die natuurlijk integraal deel uitmaakt van je hele wezen. We kennen maar hooguit 10% van onszelf, 90 % van onszelf ligt besloten in ons mystieke deel. Daar komen we alleen maar bij door óf bewust de inhouden van ons onderbewuste (dus ook bovenbewuste) toe te laten en te verkennen, óf te sterven. Waarbij de laatste ons alles duidelijk zal maken.
  Maar vóór het sterven kunnen we ons al ontwikkelen in het mystieke deel door ons te laten leiden dóór dat mystieke deel. Wat uiteindelijk geïnspireerd wordt door het goddelijk bewustzijn dat zich daar in bevindt.

  De huidige mens die tracht zichzelf te verwerkelijken in het geestelijke, bezit de kennis van de eeuwen besloten in het diepste van onszelf. We hebben die toegang, maar moeten er wel iets voor doen. Leren van de oude meesters en de oude meester in onszelf die ook heeft geleerd van de oude meesters.
  Hoe meer we kunnen loslaten van ons huidige leven (= verwerken) hoe meer we de kans hebben bij die kennis te komen, te herinneren.
  Dromen, hoe ook tot stand gekomen, zijn daarbij een onmisbaar en meest natuurlijke vorm.
  We moeten alleen de symboliek kunnen verklaren. We moeten weten wat op het huidige leven betrekking heeft en wat op de totale ontwikkeling van ons complete zijn in wording.
  C.G. Jung heeft hierin enorme belangrijke aanwijzingen gegeven. Het onderscheid van het collectieve onderbewuste en het persoonlijke onderbewuste is erg belangrijk. En met de huidige technologie waarin de geschiedenis en de intrinsieke verklaringen van de symboliek (persoonlijk en collectief) tot ieders beschikking staat kunnen we heel ver komen tot onze eigen geschiedenis, in leven na leven.
  In de tijd van Jung’s onderzoeken waren alleen de oude bibliotheken beschikbaar. Wij kunnen al googlen 🙂

  • Hallo AD,

   Ik heb een reactie geplaatst onder het laatste artikel.
   Zou het een goed idee zijn als we wederzijds een link plaatsen naar elkaars site.?
   Mooie site! Ook mooi dat al die mensen hun dromen delen.
   Bij de blogs zag ik dat daar al heel lang niets meer gebeurd, ben je nog actief?
   Groet!
   Jan.

  • Dank Ad voor dit schrijven,
   In de nacht kun je veel inzichten opdoen 🙂

  • Bedankt AD,

   Ik kom er nog op terug. Ik heb de mooie reactie ook geplaatst onder het laatste artikel, omdat mensen daar nu lezen en oudere publicaties vaak niet zien.
   Groet!
   Jan Verduin

 2. Ja zeker het is zonde, maar ik ben soms een ongelooflijke oen op het gebied van computers e.d..<br />en snap er soms helemaal niets van. Mijn (klein)kinderen kijken met verbazing...
  Lees meer

  Ja zeker het is zonde, maar ik ben soms een ongelooflijke oen op het gebied van computers e.d..<br />en snap er soms helemaal niets van. Mijn (klein)kinderen kijken met verbazing toe als ze mij soms zien stuntelen. Het is voor hen allemaal zo duidelijk, ze zijn er in geboren en groeien er mee op.<br />Echter ik geef het niet op en langzamerhand lukt het steeds beter, tot op zekere hoogte…meer

 3. Zeker jammer, had sommige reacties nog willen na lezen!

 4. Doordat dit bericht herstelt moest worden wegens een technisch mankement zijn helaas ook de 18 reacties verdwenen en dat is erg jammer!<br />Excuus aan de mensen die een reactie hebben...
  Lees meer

  Doordat dit bericht herstelt moest worden wegens een technisch mankement zijn helaas ook de 18 reacties verdwenen en dat is erg jammer!<br />Excuus aan de mensen die een reactie hebben geschreven!<br />

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »