De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Menswording/ Het vervolg

 

IMG-20150601-WA0027Er zijn nogal wat vragen /opmerkingen binnengekomen op info@nieuwebroederschap.nl over menswording, waarover ik schreef in het laatste artikel.
In dat artikel kwam de vraag centraal te staan of menswording niet vooral ontstaat door ons te verbinden met de aarde en dat vooral eenvoud en bescheidenheid ons verder zullen brengen in dat proces.
Wat we nu vaak tegenkomen in spirituele en esoterische kringen is de omgekeerde weg; een alsmaar streven om zich van de aarde te verwijderen . Allerlei methoden zijn bedacht om te bewerkstelligen dat de leden steeds meer vervreemden van de dagelijkse werkelijkheid en daardoor geen rust of vrede zullen vinden maar juist een grote vorm van gespletenheid. We zijn als we naar de aarde komen geestwezens met de opdracht om ons d.m.v. de aardse dualiteit verder te ontwikkelen.
We zijn al geestwezens en hoeven dat dus niet te worden, waarom zouden we iets moeten worden wat we al zijn?

ixus mei2015 022

foto Manannán

Toch is bijna iedere stroming, ieder geloof erop gericht om de geestelijke oorsprong van de mens bewust te worden en verder te ontwikkelen. Daar is vanzelfsprekend niets mis mee, omdat het gevaar bestaat dat we hier onze oorsprong vergeten. In Limburg vind je nog op bijna iedere hoek een kapelletje om de mens voortdurend te herinneren aan de goddelijke oorsprong. Toch is het ook nodig dat we ons daar een periode van losmaken, net als de puber die los moet komen van de ouders, om zich in de aarde onder te dompelen, er zich echt mee te verbinden. Dat is niet zo verontrustend als het klinkt omdat we in werkelijkheid niet los kunnen komen van wie we werkelijk zijn, vroeg of laat vinden we de weg naar huis wel weer terug. Ouders zouden hun kinderen ook beter kunnen stimuleren om hun eigen weg te gaan, ook al is die totaal tegenovergesteld aan de weg van henzelf, zo is het ook met onze gang door de aarde, iedereen vindt zichzelf uiteindelijk terug op ieders unieke wijze.
Achteraf kun je jezelf dan wel verbazen over alle ‘toevalligheden’ die samenwerkten om je bepaalde ervaringen te laten opdoen, om de toegespitste lessen te leren die speciaal voor jou van belang waren, alsof er een blauwdruk aan ten grondslag lag. Als je dat weet kun je met verwondering en respect naar je medemensen kijken hoe zij hun leven leiden en invullen.
Spirituele sIMG-20150504-WA0004tromingen en geloven hebben de neiging om de mens onvrij te maken door allerlei regels en geboden, om als het ware uniforme en volgzame wezens de wereld te laten bevolken. Daardoor creëer je hoogmoedige mensen die neerkijken op al het aardse leven en die geen tastbare verbinding met de aarde meer kunnen maken en zich alleen veilig voelen temidden van hun groep of geloofsgenoten, en een taal spreken die ver verwijderd is van de dagelijkse werkelijkheid. Ze verschuilen zich ook maar al te vaak achter de zogenaamde heldervoelendheid en zijn overgevoelig voor alles wat de aarde te bieden heeft aan schoonheid en lelijkheid. Ze worden tot buitenstaanders die angstvallig iedere ervaring uit de weg gaan.

Volgens mijn ervaring en beleving hoort de ziel het meest bij de aarde en die is de voedingsbodem voor de geest. Iedere doorleefde ervaring hier opgedaan wordt uiteindelijk tot inzicht voor de geest. De vele vormen van de aardse liefde zijn zielenkwaliteiten die zich door ervaring steeds verder kunnen ontwikkelen tot uiteindelijk de onpersoonlijke geestelijke liefde overblijft. Het is een proces dat bij iedere aardegang weer opgepakt wordt; een leerproces om de liefde in al haar facetten te leren kennen. Daar hebben we elkaar voor nodig, het leven heeft alleen maar zin als er een ander is, zonder de ander geen ontwikkeling. De ander is er echter niet om ons gelukkig te maken, ons duurzame vrede en welzijn te schenken, een totaal opgaan in elkaar; de ander is er om te spiegelen wie we werkelijk zijn. Het duurt heel lang en veel scheidingen gaan vooraf aan het bewustzijn dat duurzame vrede en geluk alleen in onszelf te vinden zijn.

Zelf heb ik mij vaak onbegrepen gevoeld omdat ik geen ervaring uit de weg ging en bleef zoeken naar iets wat blijkbaar in de aarde te vinden was. Ik heb eerst ook gezocht in geestelijke stromingen en vele boeken verslonden maar heb het daar uiteindelijk niet gevonden en kon op den duur geen boek meer lezen en geen wijze raad meer verdragen. Het lezen en luisteren heeft als doel om ons op pad te sturen en de boodschap achter de woorden in de praktijk te brengen, niet om een schriftgeleerde van ons te maken. Een dochter van mij noemt mij vaak haar pubervader omdat die vader blijkbaar in haar ogen op een puberale wijze zijn leven blijft leiden, ook al is hij al op een bepaalde leeftijd die eigenlijk gelatenheid en tevredenheid zou moeten uitdrukken;  een bejaarde achter de geraniums en onkruid wiedend tussen de stoeptegels voor zijn bescheiden woning.

Menswording is de Geest die mens wordt en dat vraagt heel veel moed om ons over te geven aan de aarde en geen ervaring uit de weg te gaan. Eigenlijk komen de ervaringen die we nodig hebben vanzelf op ons pad en het ogenschijnlijk moeilijkste wat we te doen hebben is… het verzet opgeven. De aardse scholing is er een van een grote wijsheid die rekening houdt met wat voor ieder individu nodig is en wat die aankan. Hoe zwaar ook, het hoort onherroepelijk bij de scholing tot ware menswording. Iedereen weet uit eigen ervaring of door het zien van de ander, hoe juist tegenspoed de mens vormt tot waar menszijn. Ook in de natuur staat de diamant aan het eind van een langproces van wording, en daarna ook nog van slijpen en polijsten.

20140629_131315

horen,zien en zwijgen

Daarom is het proces van menswording een proces door de aarde, en zeker geen proces van aardvlucht. Meditatie kan de onrustige geest stil maken zodat we het aardse werk beter kunnen uitvoeren en is prima, als het doel maar niet is om je van de aarde te verwijderen en te vluchten in de Geest.
Het gaat erom een symbiose tot stand te brengen tussen het geestelijke en het aardse, de geest is achter alle aardse verschijnselen verborgen en zal naarmate het proces vordert steeds meer zichtbaar worden in en door de aarde.
Er is in feite maar één ogenschijnlijke zonde en dat is afzondering; dat we ons afzijdig willen houden en niet willen meedoen en ervaringen uit de weg gaan. Oordelen over een ander is vanuit dit gezichtspunt geen hoogstaand tijdverdrijf omdat we juist bewondering zouden moeten opbrengen voor iedere ervaring, hoe gek of vreemd ook in onze ogen, die iemand opdoet, omdat hij of zij juist dié ervaring nodig heeft om in de ziel te doorleven om uiteindelijk tot inzicht te worden in de geest. Onze kinderen ondergaan ondanks onze wijze adviezen en vaak slechte voorbeeld toch ook weer hun eigen ervaringen en dat zouden we beter kunnen toejuichen en bewondering hebben voor hun moed.

Door de alsmaar voortschrijdende technische ontwikkeling wordt van ons een grote mate van wakkerheid gevraagd om geen menselijke robots te worden, geen onvrije individuen die overgeleverd zijn aan de Geest van de aarde. In de aarde schuilt een enorme kracht die de geestmensen voor altijd wil binden aan de aarde, en die er op uit is om de mens te klonen en op den duur onsterfelijk te maken. Zielloze mensen die geen verbinding meer hebben met hun oorsprong en daardoor ook de keuzevrijheid verliezen, omdat het goede steeds meer uit het zicht zal verdwijnen. Het is al zo zichtbaar hoe wUnknown-2e onderworpen zijn aan enkele grote mondiale concerns die de wereld met hun steeds verdergaande techniek totaal in de greep krijgen.
Het is van het grootste belang dat we de aarde blijven zien als onze voedingsbron, als onze moederaarde die iedereen wil en kan voeden als wij verantwoordelijkheid willen dragen, ook voor haar. Die grote concerns maken ons wijs dat er niet genoeg is en dat het alleen maar goed kan komen als wij hen de macht geven om alles en iedereen te manipuleren.
In deze tijd waarin het platteland ontvolkt en de steden uitgroeien tot megalomane miljoenensteden ontstaat een grote verwijdering van de natuur en een totale vervreemding van de oorspronkelijke aardse voeding. Toch is er ook hoop omdat nieuwe generaties nieuwe ideeën meebrengen en toepassen die de kwaliteit van leven weer kunnen verbeteren, door de techniek te gebruiken voor het algemeen welzijn i.p.v. egoïstische uitbuiting van de aarde en bevoorrechting van een kleine elite

In feite zijn wij geestmensen ook lichtdragers die het licht van de geest in de aarde brengen om de aarde en onszelf te behoeden voor de totale duisternis. Het is een enorme gok van de Lichtkrachten, maar ook een geloof in de mensen, om ze de tocht door de aarde te laten maken omdat de tegenkrachten heel sterk zijn. Toch is dat nu juist onze scholing, omdat we door dat voortdurende gevecht allerlei zielenkrachten ontwikkelen en leren dat we met de Liefdekracht, die daarvoor in de aarde gebracht is, van iets duisters iets lichts kunnen maken. Door de kracht van de liefde kun je van een hut een paleis maken, van een woestijn een voedende oase, van vervuilende energie schone energie, haat kan veranderen in vergeving en broederlijkheid tot stand brengen etc.
Het licht van bewustzijn, het bewust hier willen zijn, is uiteindelijk de weg naar menswording.20150517_190634

(Totaal aantal bezoeken: 853, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(43 Reacties)

 1. Jan schreef over mens zijn en wat mens zijn op zich voor hem inhoud . Het mens- zijn heeft in ieders persoonlijke ontwikkeling een andere betekenis wat dat voor hem...
  Lees meer

  Bijlage:

  Jan schreef over mens zijn en wat mens zijn op zich voor hem inhoud .

  Het mens- zijn heeft in ieders persoonlijke ontwikkeling een andere betekenis wat dat voor hem of haar inhoudt, en daarmee bedoel ik te zeggen: De mens doorloopt eerst het hele scala van al wat bij de aarde hoort totdat hij uiteindelijk een leemte een leegte gaat voelen die niet meer te vervangen is door iets van wat buiten hem is.
  Dit overdenkende ging ik in de middag even rusten op bed. Daar had ik een ervaring, een bijzonder ervaring in beelden vertaald.

  Ik zag twee planten,de ene plant tapte water via zijn wortels van een andere plant die naast hem stond. Deze plant raakte uitgedroogd en begon zijn bladeren te verliezen.
  Naast de plant, die het water nam van de andere plant, stroomde een groot helder meer waar genoeg was om hem van water te voorzien en waar iedereen uit kon drinken, daarna zag ik een getal waarvan ik de betekenis niet helemaal begrijp.

  Mens zijn?

  De eigen bron vinden ligt in jezelf, het goddelijk, het geestelijke leven verbindt ons met de grote stroom waar iedereen uit kan drinken. Ben je bij deze bron aanbeland…. dan ga je eindelijk luisteren en putten uit je eigen innerlijke zelf… door je wortels daarin stevig te verankeren.
  In werkelijkheid kan je niets, geen enkel verlangen of verwachting buiten jezelf leggen.
  We zijn zelf geheel verantwoordelijk voor ons eigen welbevinden en weet je dat niemand jou iets schuldig is.

  • Bijlage:

   Kijk,
   als is het voorbeeld van de plant nog zo mooi en waar , zeggen dat je het ‘in jezelf ‘ moet vinden , of dat de mens God in zichzelf kan vinden klinkt voor de meeste mensen als ‘holle woorden’ , ook R Steiner zei dat ergens
   En met loze woorden bereikt men niets , alleen hoogmoed .
   Wanner de mens het beu is het buiten zichzelf te zoeken, ik dank aan ‘reisjes maken , party’s bij vrienden etc , ..wordt hij het idd beu en wordt geconfronteerd met zichzelve , doch dat wil niet zeggen dat het uit dez emens ineens zo maar oprijst , wat de eeuwige geluk zal zijn …?

   • Beste Henri, of je iets nu in jezelf, of in een ander, of in God, of in allemaal tegelijk vindt maakt niet zoveel uit vind ik.
    Vergelijk het met stoffelijk voedsel. Hoe ik daaraan kom is niet zo belangrijk, áls ik maar op tijd iets eet.

    Om je mening meer overtuigingskracht te geven haal je ‘de meeste mensen’ en Steiner er bij. Maar om te weten wat ‘de meeste mensen’ vinden moet je ‘de meeste mensen’ wel eerst kennen natuurlijk.

    Steiner heeft, zoals ‘de meeste mensen’, best wel veel gezegd in zijn leven. Tijdens de bouw van het eerste Goethenanum sloeg Steiner zich een keer flink op zijn duim. Hij riep toen de historische woorden: ‘Verdamd nog mal!’ uit. Over de betekenis daarvan in die context wordt nog getwist door de ‘meeste mensen’. Mij zou het niet verbazen als hij daarmee uiting aan het eeuwige geluk gaf dat hij toen kortstondig gevoeld moet hebben…

   • Wat een vreemde reactie Henri om zo’n open ervaring zo te benaderen.
    >>dat wil niet zeggen dat het uit deze mens ineens zo maar oprijst , wat de eeuwige geluk zal zijn …?<<
    Uiteindelijk zal het uit de mens zelf dienen op te rijzen, ook al ken je de ervaring niet.

    • Bijlage:

     Nee het is geen vreemde reactie , helemaal niet . De ervaring of de beelden ‘imaginatie ‘ zoals dat heet goed uitleggen is iets anders , dan ze zomaar te benaderen met loze woorden .
     Wat ben je met woorden als ‘de bron vinden in jezelf ‘ ? dit is héél erg abstract en verstaat niemand, en kan op duizend en één manieren uitgelegd worden . Ook bij Steiner lees je dit vaak . Dit wilde ik toch even benadrukken .

     PS : de theoriën van het vinden van de brn en God in jezelf komen gewoon uit het Oosten , en in het Oosten hebbe ze niet anders gedaan dan de bron vinden in jezelf , en dat leidt tot de Nirvana en daar was niemand mede gebaat alleen degeen die het bereikte , dus zuiver egoisme .

     • O ja Henri met loze woorden iemand napraten is dat dan geloofwaardig.
      Voor mij is dit mijn laatste opmerking naar jou…ik hoop dat jij het ook hierbij kunt .

 2. Goede middag, Dankbaar ben ik voor het “toevallig” tegenkomen van deze site. Met heel veel bewondering las ik dit mooie artikel en gaandeweg het lezen voelde ik rust en blijheid...
  Lees meer

  Goede middag,

  Dankbaar ben ik voor het “toevallig” tegenkomen van deze site. Met heel veel bewondering las ik dit mooie artikel en gaandeweg het lezen voelde ik rust en blijheid over mij heenkomen, als een warme deken. Hoe waar is hetgeen u hier heeft geschreven!
  Ik kijk uit naar het vervolg en hoop via deze site dit gevoel te ontwikkelen, vast te houden en vooral te delen met anderen.
  Dank voor het doorgeven van uw inzichten.
  Vele lichte dagen wens ik iedereen toe.

  • Jan

   9 juli 2015 om 22:19

   Welkom hier Wilma, wat mooi dat je ons ‘toevallig’ gevonden hebt.
   //en gaandeweg het lezen voelde ik rust en blijheid over mij heenkomen, als een warme deken.//Daar ben ik blij om Wilma, fijn dat mijn schrijven iets voor je kan betekenen!
   //vooral te delen met anderen.// dat is denk ik waar het omgaat ..om onze ervaringen en inzichten te delen met elkaar.
   Jij ook bedankt!
   Wens ook jou een mooie tijd …..
   Jan.

 3. Walter Hebing

  3 juli 2015 om 02:13

  Hallo Jan, je laatste zin treft me in mijn Hart, namelijk: Het licht van bewustzijn, het bewust hier willen zijn, is uiteindelijk de weg naar menswording. Het bewust hier op...
  Lees meer

  Hallo Jan, je laatste zin treft me in mijn Hart, namelijk: Het licht van bewustzijn, het bewust hier willen zijn, is uiteindelijk de weg naar menswording. Het bewust hier op aarde te willen zijn, is weliswaar het verlangen van de mens. maar geen is nog geen getuige van het licht op aarde. Het maanlicht kan door de mens zomaar ingewisseld worden voor het zonlicht. Romantiek noemt de mens dat gebeuren, ik noem het verraad aan het Licht van Bewustzijn. Immers alles wat op aarde leeft, leeft bij gratie van het zonlicht. de mens is er uiteindelijk een product van, maar kan zich nooit beroepen op het licht van bewustzijn, tenzij hij/zij alles van de aarde verwijderd, wat niet dienstbaar was of is aan het levenslicht op aarde. Het levenslicht investeert Leven niet in Dood.
  Het bewust hier op aarde te willen zijn, is het leven op aarde te doorleven, pas dan kun je getuige worden van je eigen bewustzijn. En het levenslicht helpen om zich op aarde te ontplooien, in plaats van onze kinderen er de dupe van te laten worden/zijn!
  Tot zover
  Groetjes Walter

 4. Inderdaad Jan, goed uitgelegd. “Mens, herinner u” zei iemand ooit… Ik kwam trouwens laatst God nog tegen in mijn tuin. Ze keek me lachend aan en liet me een foto...
  Lees meer

  Bijlage:

  Inderdaad Jan, goed uitgelegd.
  “Mens, herinner u” zei iemand ooit…

  Ik kwam trouwens laatst God nog tegen in mijn tuin.
  Ze keek me lachend aan en liet me een foto nemen, ik plaats die hierbij.

 5. Dit wil ik nog even onder de aandacht brengen ,dit is wat ik vaak tegenkom op spirituele sites! Het gebeurt nogal veel in de zogenaamde spirituele kringen dat het hoofddenken...
  Lees meer

  Dit wil ik nog even onder de aandacht brengen ,dit is wat ik vaak tegenkom op spirituele sites!

  Het gebeurt nogal veel in de zogenaamde spirituele kringen dat het hoofddenken het hartdenken wil domineren met uiterlijke kennis.
  Veelal ook een strijd van twee hoofden die elkaar verstandelijk met meningen en opvattingen bestrijden. Geloofsovertuigingen zijn te vinden in iedere stroom en worden voor de meesten een dogma en een leer.
  Vervolgens wordt dat geloof of die geesteswetenschap te vuur en te zwaard verkondigd en verdedigd .We zouden ons dan moeten afvragen wat er in onze ziel zo heftig strijd om gehoord te worden. Want vaak is de uitingsvorm een schaduw van de ziel en waar de ziel niet wordt waargenomen verschijnt ze in extreme uitingsvormen.De vraag is dan, wie wil wie overtuigen?
  De stilte en het afdalen naar wat daar werkelijk de kern van is kan in het ziel gevonden worden. Heeft men de oorzaak gevonden dan komt men tot de ontdekking dat iedere beleving van de ziel niet overdraagbaar is via het verstand en dat de eigen inzichten niet via overtuigingen weerklank in de ander vinden, dan weet je dat die alleen kan opbloeien in eigen ziel. Ontmoeten naar hart en ziel, zodat we leren op dat niveau elkaar te verstaan, want daar alleen vinden wij elkaar.
  Als men blijft praten met verstand tegenover verstand smaakt men misschien een tijdelijke genot van een denkbeeldige overwinning echter is deze uitingsvorm er een van zelfhaat en laat leegte achter.

  • Das wel een leuke tekst Leonie, dank daar voor, maareh ‘dat het hoofddenken het hartdenken wil domineren met uiterlijke kennis.’ wat betekent dat? is het hoofd denken rationeel en raakt het de plot kwijt, terwijl het hartdenken onmiddellijk en feilloos de materie doorgrondt?
   lk denk van niet; het hoofddenken dient te worden uitgedaagd en dient zich te verscherpen en kan af en toe varen op wat het hartdenken dicteert. Zeker als we weten waar het allemaal vandaan komt

   • Hey Pepijn, leuk je weer eens tegen te komen! Er is leven na NS. Of moet ik zeggen: er is nog maar heel weinig leven op NS, maar overal elders bruist het ervan?

    Ach, dingen gaan voorbij. De oude Rozenkruisers zeiden: Opgaan, blinken en verzinken. Ook meenden ze dat je maar een boek moest lezen: het boek M. (Mundi)

    Het denken, of het nu hoofd- of hartdenken is, laat mijn hand gaandeweg steeds meer los, en gelukkig kan ik daar goed mee leven.

    Hartelijke groet,

    Herm

   • Ik denk met mijn hoofd dat je niet helemaal gelijk hebt Pepijn dat je af en toe kunt varen op het hartdenken.
    Het hartdenken ligt veel dichter bij onze of de waarheid dan het denkende hoofd dat veel meer bij het ego hoort.
    Het hartdenken is het gesublimeerde gevoel dat objectief is geworden en niet zo bepaald door opvoeding en verstandelijke ontwikkeling e.d.
    Als we leren luisteren naar het ge-weten kunnen we inderdaad de materie beter doorgronden.
    Dat denk ik of mag ik zeggen..Weet ik? 🙂

   • Jan

    2 juli 2015 om 10:52

    Beide visies zijn goed naar mijn idee, eenzijdigheid is wat de mens uit balans brengt, je krijgt dan zwevers of starre schriftgeleerden.
    Met het denken kunnen we het voelen en de intuïtie in juiste banen leiden en aards werkbaar maken.
    De harmonie tussen de twee maakt de mens tot een soort eenheid, tot een wijze wellicht.

 6. Helemaal met je eens Jan, veel voorzichtig ontwakende zoekers naar een of andere waarheid raken al gauw compleet verstrikt in een van de vele kant en klare, maar zeer beperkende...
  Lees meer

  Helemaal met je eens Jan, veel voorzichtig ontwakende zoekers naar een of andere waarheid raken al gauw compleet verstrikt in een van de vele kant en klare, maar zeer beperkende patronen die tegenwoordig aangeboden worden door de ontelbare ‘aan-het-handje-nemers’.

  De esoterische boekwinkels liggen tot aan het plafond vol met kleurige paperbacks met prikkelende titels die gedetailleerd, en tot vervelens toe beschrijven hoe je leven moet, wat je voelen moet, en hoe je denken moet. Instant geluk, voor iets meer dan een tientje.

  Ach… Zo pijnlijk om te zien hoe de gevangen en vleugellam gemaakte nieuwsgierige vliegjes acuut stoppen met verder kijken dan hun lieve neusje lang is. Zou het dat zijn wat de zoekende mens diep in zijn/haar hart zo graag wil?
  Een kant en klare en zeer gedetailleerde landkaart?

  Maar waarom kan men dan niet tevreden zijn met een reis die geen bestemming, geen gebaande paden en geen uitgestippelde route kent?
  Laat mij maar lekker ver dwalen.

  Ik hoef niet zo nodig weer spoedig veilig terug thuis te komen. Van ganser harte gun ik lang en gelukkig leven aan alle door angst voortgedreven mensen. Zij zullen het nog hard nodig hebben.

  Herm

  • Ja Herm het is zo dat dat juist zo moeilijk is om geen plan te hebben,niet planmatig je leven te leiden en niet alsmaar teleurgesteld te zijn.
   Hoofdmensen gevangen in het denken en de daaruit voortvloeiende
   angsten. Het leven tot kunst verheffen….Zonder verzet zou Jan zeggen.
   Groet! Paul

   • Je hebt helemaal gelijk Paul. Zo heb ik ook jaren in het leven gestaan. Stevig, maar wel gevangen in een sokkel van betonnen schijnzekerheid. Maar daar kwam ik later pas achter.
    Gelukkig wordt de angst voor het onbekende minder als je ouder wordt. tenminste, dat heb ik bij mijzelf gemerkt. Daarom gebruikte ik ook de uitdrukking ‘ver dwalen’ i.p.v. verdwalen 🙂

    Groetjes terug,

    Herm

  • Zeg Herm ….ik had een heel andere vraag aan jou …….weet jij waar ik nog de originele versie kan kopen van de biografie van Findhorn? Marktplaats gekeken en bol.com maar daar is het allemaal niet . Heb er een gekocht waarvan ik dacht dat het de goeie was .Aangezien ik van Jan hoorde dat jij in boeken thuis bent ,heb jij misschien een idee waar ik het nog zou kunnen vinden?

   Hartelijke groet,
   Leonie

   • Hoi Leonie,

    De kans is heel erg groot dat je het vindt op http://www.boekwinkeltjes.nl Je kunt daar op titel, uitgeverij of auteur zoeken. Ook kun je nog eens op http://www.antiqbook.nl kijken. Dat zijn eigenlijk de enige sites waar ik naar boeken zoek. Verder is er nog een (op esoterie gespecialiseerd) antiquariaat genaamd OTIA op de Herengracht (vlakbij het CS) in Den Haag.

    Mocht je daar niet slagen dan mail mij even titel, auteur (Eileen Caddy?) en/of uitgeverij. Ik ben zondag a.s. op de boekenmarkt in Dordrecht. Dan kijk ik daar voor je uit.

    Succes en hartelijke groet terug!

    Herm

    • Nee Herm dat is hem niet ! Dank dat je het liet weten !

    • Punt is dat ik de titel niet weet want het boek is al heel oud. Henri heeft het over engelen en deva’s maar ik weet niet,volgens mij is dit boek het niet . Ik ga dat even uitzoeken ,dus jij ook nog bedankt Henri! Het boek waar ik naar op zoek ben gaat over hoe Findhorn ontstond en het leven met elkaar , hoe Eileen verbannen werd met een van haar zes kinderen op het eiland Mul om tot de stilte en overgave te komen. Daar onderging ze veel ontberingen..Het boek maakte een diepe indruk op mij toentertijd !

     Ik ga in iedere geval even speuren op deze sites die jij gevonden hebt . Dank Herm mijn hartelijke groeten !

   • Bijlage:

    misschien dit ?

    MacLean , Dorothy . [ ISBN 9789020238631 ]
    Titel: Engelen en Deva’s Spreken

    Dit las ik enkele jaren geleden , het boek vertelt het hele verhaal, is geschreven dor een mede oprichtster

    kijk eens bij boekenwinkeltjes.nl
    http://boekwinkeltjes.nl/zoeken.php?tezoeken=Engelen+en+deva%27s+spreken&tweedehands=1&nieuw=1

 7. Sta op het punt te vertrekken per vliegtuig naar vakantieadres en vraag mij af wat mijn bijdrage is aan de verzorging van moeder aarde? Jan blijft gewoon in Limburg en...
  Lees meer

  Sta op het punt te vertrekken per vliegtuig naar vakantieadres en vraag mij af wat mijn bijdrage is aan de verzorging van moeder aarde?
  Jan blijft gewoon in Limburg en verzorgt de tuin van mensen die hij verder niet kent, zo kan het ook.
  Al met al .. neem ik het bovenstaande artikel mee in mijn rugzak als tegenwicht voor de vervuiling door mijn vervoermiddel.
  Bedankt voor dit indringende verhaal!

  • Jan

   28 juni 2015 om 16:39

   Lodewijk een mooie vakantie toegewenst en geniet er maar van zou ik zeggen, je hebt het verdiend 🙂
   /Door de kracht van de liefde kun je van een hut een paleis maken, van een woestijn een voedende oase, van vervuilende energie schone energie, / én van de vakantie een feest van ontspanning.

  • Je afvragen of dat een positieve of een negatieve bijdrage is die je daar levert?

   • Hoe bedoel je Haike?

    • Als je de vraag zelf beantwoord, en het zou “Nee” zijn, dan ga ik er gemakshalve er vanuit dat zich er een nieuwe vraag aandient. In de sfeer van: “Kan ik alsnog een positieve bijdrage leveren aan de huidige situatie van Moeder Aarde?”.

     Dat kan al heel simpel doordat je b.v. ook op je vakantiebestemming zorgt dat je als consument verantwoord geteeld (biologisch) voedsel tot je neemt. Met die vraag naar dat soort van producten, creëer je een positieve bijdrage aan de Aarde, en hoef je het niet eens zelf te gaan telen.

     Je kan ook nadenken over de CO2 uitstoot die jouw vliegreis veroorzaakt, en of er geen alternatief reismiddel aanwezig was waarbij de uitstoot lager zou zijn geweest. De prijzen van de huidige vliegticket’s zijn natuurlijk geen realistische, in werkelijkheid liggen de kosten vele malen hoger dan wat je betaalt. Die CO2 uitstoot heeft consequenties en die moeten betaald worden, hoe je het ook keert of wend. Tegenwoordig zijn er initiatieven waar je alsnog die CO2 uitstoot financieel op natuurlijk vrijwillige basis, kunt betalen…

     • Ja Haike dat is heel fijn en ik kan me voorstellen dat dat heel prachtig is zo een tocht te maken de meeste hebben deze tijd niet en met maar 14 dagen vakantie te gaan in het jaar …….daarna moeten ze weer aan de bak.

      Ach ja, er bestaan geen rechtlijnig oplossingen !

      Jij ook een fijne vakantie Haike !
      Hartelijke groet uit het warme Limburg!

     • Graag gedaan Lodewijk.. Heb een goede vakantie!

      @Leonie Ik ga weinig met vakantie omdat ik me dat financieel slecht kan permitteren. Maar vaak ga ik als ik ga met de fiets en dat is niet uit bezuinigheids redenen. Fietsen is vaak duurder dan met dat vliegtuig waar we het al over hadden. Ik heb vrienden in Denemarken. In 2006 kon ik voor €120,- retour van Amsterdam naar Kopenhagen vliegen. Op de fiets is het zes dagen fietsen alleen heen wel te verstaan, en ben je onderweg iets meer kwijt aan alleen hele basale dingen; eten, drinken, overnachtingskosten: Hotel, camping, stay OK of wat je ook maar kiest. Ik kwam net boven die €120,- uit. En dan moet je nog terug, kost dus weer ± €120,-.. Dus fietsen is veel duurder als je het als je het met die scheve prijzen die er gehanteerd worden in de vliegtuigbranche vergelijkt.

      Maar wel veel leuker!! Daar kan geen vliegreis tegenop.

     • Hier in Limburg is het niet gemakkelijk om aan biologische voeding te komen! We moeten met de auto naar Maastricht want met de fiets is te ver. We gaan dan ook af en toe naar Albert Heijn en kopen er zoveel als maar mogelijk is biologische producten. Wil je met vakantie naar een ver land ,dan kun je met de auto of vliegtuig en dus alletwee vervuiling. Je kunt natuurlijk ook kijken of je kunt gaan fietsen als je veel vrije tijd over hebt!
      Hoe doe jij dat dan als je op vakantie gaat Haike?

      Ik wens Lodewijk in ieder geval een onbezorgde en fijne vakantietijd toe!

     • Haike zo zie je maar dat alleen een vraag stellen al voldoende kan zijn om iemand aan het denken te zetten. Ik had mijzelf die vraag gesteld en kwam al vrij snel op wat ideeën en daar is het zoeken naar natuurlijke/biologische voeding er een van, ook al ben ik geneigd om tijdens de vakantie daar makkelijker mee om te gaan. Maar je hebt gelijk daar niet van.
      De prijs van een ticket is inderdaad absurt te noemen en contrasteert enorm met de schade…..daar ga ik wat mee doen, absoluut, dan zit ik straks beter op die stoel.
      Bedankt voor het meedenken.

 8. “Het gaat erom een symbiose tot stand te brengen tussen het geestelijke en het aardse, de geest is achter alle aardse verschijnselen verborgen en zal naarmate het proces vordert steeds...
  Lees meer

  Bijlage:

  “Het gaat erom een symbiose tot stand te brengen tussen het geestelijke en het aardse, de geest is achter alle aardse verschijnselen verborgen en zal naarmate het proces vordert steeds meer zichtbaar worden in en door de aarde.”

  Ik denk dat het erop aan komt wel de nodige kennis (studie van geesteswetenschap) op te doen , maar dan erna vooral niet te gaan zweven , doch juist op de aarde het geestelijke te zien , te voelen en te willen achter alle dingen die wij in de zintuiglijke wereld kunnen waarnemen .
  Dàn pas ga je als mens zien wat een ander niet ziet !
  Toen ik in La Palma op het feest van Corpus Christi rondliep tussen de vele mooie bloemenstructuren door de mensen aldaar gecreerd , sprak ik met een palmeese die nu in Engeland woont en daar op bezoek bij haar ouders was , ik vertelde wat ik zag ..en ze antwoorde : jullie zien dingen die de anderen niet zien !

  Ik meen dat het daarop aankomt !

 9. “Wat we nu vaak tegenkomen in spirituele en esoterische kringen is de omgekeerde weg; een alsmaar streven om zich van de aarde te verwijderen” Een bijzonder gezichtspunt om het om...
  Lees meer

  “Wat we nu vaak tegenkomen in spirituele en esoterische kringen is de omgekeerde weg; een alsmaar streven om zich van de aarde te verwijderen”
  Een bijzonder gezichtspunt om het om te draaien en dat we juist de aarde in moeten en de verbinding aan gaan, hoe moeilijk dan ook.
  Mensen vluchten in spiritualiteits- ideeën en drugs om hun lot maar enigszins te ontlopen. Het verzet opgeven is de vorm van overgave aan dat wat is en dat kan ook heel mooi en wonderlijk zijn als je er met meer bewustzijn naar kan kijken.
  Verder een mooi artikel over afzonderen en zonde en ook de macht van de wereld concerns. Bedankt weer! Ga het nog een paar keer lezen en herkauwen.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »