De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Populisme en Nationalisme

foto NRC

Populisme en Nationalisme als uitdrukkingsvorm van het kille Egoïsme.

We leven nu blijkbaar in het tijdperk van de populisten die zoals altijd in de geschiedenis met gejuich ontvangen worden en die zoals altijd ook weer verantwoordelijk zullen zijn voor het onvermijdelijke tranendal dat ze zullen achterlaten. Een populist zegt de vertegenwoordiger te zijn van het volk en de macht terug te brengen bij het volk. Bij hemzelf wel te verstaan want hij is namelijk zelf het volk en hij weet waar ze naar verlangen en waar ze bang voor zijn. Hij haat de controlerende macht en zal de vrije pers snel tot zwijgen brengen en het parlement buitenspel zetten en als klapvee exploiteren. Verder is hij een enge nationalist die het eigen volk voorop stelt en anderen tot vreemdelingen en illegalen maakt. Ook bouwen ze graag muren en sluiten de grenzen voor het gevaar van buiten. Iedere samenwerkingsvorm met anderen wordt gefrustreerd en een nieuw vijandbeeld gecreëerd. Het milieu en dierenwelzijn worden weer ondergeschikt gemaakt aan de menselijke willekeur en de opwarming van de aarde wordt als een lachertje afgedaan. Het kappen van de laatste ongerepte oerwouden wordt versneld uitgevoerd ten behoeve  van de milieu verziekende veeteelt en vervuilende pijpleidingen worden aangelegd in de laatste heilige aarde van de indianen, omdat het altijd zo al gedaan is. Dat er al lang nieuwe mogelijkheden zijn om energie op te wekken wordt genegeerd.
Wat in het algemeen verder zeer kenmerkend is: dat de waarheid geweld wordt aangedaan en alles omgedraaid wordt. Het een bijzonder fenomeen om te zien dat wat goed is in fout verandert en wat fout is is in goed. Op een dusdanige wijze dat het een algemeen geldende waarheid wordt in de hoofden van de mensen.

Nationalisme heeft altijd aan de basis gestaan van veel ellende en in Europa zijn heel wat oorlogen uitgevochten. Een verenigd Europa wilde het nationalisme indammen en samenwerking en begrip tussen de volkeren tot stand brengen. Datzelfde weer opkomende of onderhuids doorwoekerende nationalisme is nu hard bezig die samenwerking weer teniet te doen en de mensen wijs te maken hoe slecht die samenwerking is voor het desbetreffende land. Trump bijvoorbeeld is uit op desintegratie van Europese Unie en stuurt een ambassadeur naar de EU die openlijk beweert daaraan te zullen meewerken.

‘Ieder volk krijgt de leider die het verdient’ is een oud maar nog steeds geldend gezegde, en de toestand in de wereld spiegelt ons de stand van onze ziel.

Het is een doorgeschoten zielen-egoïsme dat tot uitdrukking komt in de wereld die ons dat egoïsme terug spiegelt. We kunnen ons afvragen, na het lezen van het  bovenstaande oordeel, wat er van onze zielenontwikkeling is terecht gekomen. Ons verschuilen achter die anderen die het zo verkeerd doen is bij lange na niet voldoende. Er wordt een gedegen zelfonderzoek vereist om er achter te komen of we zelf nu echt wel van die hoogstaande wezens zijn die de wijsheid in pacht denken te hebben.

Deze mensenstrijd weerspiegelt ook een geestelijke strijd, achter al het zichtbare staat immers een onzichtbare tegenhanger. In de aarde wordt al eeuwig de strijd tussen goed en kwaad gestreden, de strijd tussen de duisternis en het licht. Geestelijke krachten doen er alles aan om de mensen te indoctrineren of te inspireren.
De ik-ontwikkeling van de mens is van groot belang om uiteindelijk vrijheid te verwerven. Door voortdurend voor keuzes gesteld te worden leert de mens om een zelfstandig en vrij individu te worden. Een zelfbewustzijn te ontwikkelen om te rade te kunnen gaan bij zichzelf, bij de eigen wijsheid; het geweten.
Die ik ontwikkeling draagt echter een groot gevaar met zich mee en dat is een steeds sterker wordend egoïsme dat zich wil manifesteren in de wereld. Dat zichzelf als middelpunt beschouwt en de leefomgeving als een soort prooi om zichzelf steeds groter en belangrijker te maken.

Er worden nu krachten zichtbaar die zich niet eens meer verschuilen en de spirituele ontwikkeling van de mens willen verlammen en zelfs onmogelijk maken. Steiner zei hier meer dan honderd jaar geleden al het volgende over: “Om de mens zo ver te brengen dat hij, gewoon door zijn zielsgesteldheid, door zijn karakter al het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden. Er zal een verlangen ontstaan dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke, waanzin is.”
Hier wordt zo zichtbaar dat er machten werkzaam zijn om van de mensen willoze volgers te maken die niet meer zelfstandig kunnen nadenken en volledig afhankelijk zijn van het hen aangeboden nieuws via social media en staatspropaganda. Als het spirituele verworpen wordt is er geen innerlijke graadmeter meer aanwezig buiten het alledaagse verstand om, en dat verstand is, zonder een spirituele en innerlijke basis, een slechte raadgever. Dat is het kille denken dat de mensheid wil robotiseren en volledig ondergeschikt wil maken aan de materialistische krachten en wil verwijderen van zijn oorsprong.

Het klinkt als een cliché, maar het enige wat de ik-ontwikkeling kan sturen in de juiste richting is de Liefde. Die is ons gegeven als het hoogste goed en als redding voor de mensheid om niet te verdwalen in het kille materialisme van het eigen belang. Ieder mens draagt die vonk van liefde in zich, maar het heeft de juiste brandstof nodig om tot een verwarmend vuur te worden. Brandstof zoals: inspiratie, enthousiasme, naastenliefde, mededogen, en een weten van de eenheid van alle mensen. Als die brandstof echter kil is en koud zal die een ander vuur aanwakkeren; een alles vernietigend vuur dat niet meer onder controle te brengen zal zijn.

Toch is ook nieuwe geestkracht in de aarde werkzaam, nieuwe generaties met een opdracht en dat is dan wel weer hoopvol! Onderschat ook niet de kracht van het individuele bewustzijn en de samenwerking met de goede geestelijke krachten. “Waar twee of meer in mijn naam verzameld zijn ben Ik in het midden.”
Het zal er om spannen of de individuele mens nog in staat is, ondanks de uiterlijke manipulatie, alle lawaai en onrust, om te luisteren naar het innerlijk Geweten. Een Weten dat in de ziel rust en verbonden is met een al-wijsheid. Daar is manipulatie van het denken niet meer mogelijk, omdat het vrije denken en handelen daar zijn basis vindt.

Zie eventueel ook het vergelijkbare artikel over >>>de donkere nacht van de ziel en de populisten

 

(Totaal aantal bezoeken: 392, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(16 Reacties)

 1. Het onderstaande vond ik toepasselijk: “We zitten in een mondiale babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar niet meer zo. Het wereldnieuws polariseert ons: vrouwen zijn dom, zwarten zijn slecht, er moet...
  Lees meer

  Het onderstaande vond ik toepasselijk:

  “We zitten in een mondiale babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar niet meer zo. Het wereldnieuws polariseert ons: vrouwen zijn dom, zwarten zijn slecht, er moet een muur komen tussen de VS en Mexico, noem maar op. Er is een wereldbeeld ontstaan in de media, dat ons van elkaar vervreemdt. We plakken zo snel de ander een sticker op. We lijken nog geen vijf minuten met elkaar te kunnen spreken zonder met modder te gooien. We zitten in onze eigen filterbubbel, waardoor we alleen geïnformeerd zijn over onderwerpen en opinies die ons het beste uitkomen. De bereidheid om naar de ander te luisteren is op het moment niet onze sterkste kant.”
  Dat klinkt niet hoopgevend. Hebt u er een verklaring voor?
  “Angst. Dan zetten mensen de hakken in het zand. Alles wat daarop inspeelt, wint daardoor. Kijk maar naar de overwinning van Trump en in ieder geval de opkomst van het populisme. De hardste schreeuwers hebben de halve wereld.”
  Daar komt de andere helft, laten we zeggen de fluisteraars nooit meer tussen?
  “Moeilijk, ja. En toch -- en daarom heb ik dit motto ook gekozen: Ik ben optimistisch. Dat is mijn morele plicht, zeker bij het veranderen van systemen in de wereld. Die verandering begint in het klein, bij onszelf. Kijk, jij kunt zeggen ‘ik vind Geert Wilders een kanjer’ en dan kan ik zeggen ‘wat ben je een klootzak’, maar ik kan ook vragen: ‘Goh, wat spreekt je zo in hem aan?’ Soms is het een kleine moeite om je te verplaatsen in die ander. Herstel begint bij de dialoog. Ik ben er heilig van overtuigd dat ook deze babylonische trend van voorbijgaande aard is. Ik denk dat die fluisterende stem zich zal versterken. Het is een niet te stoppen onderstroom die ergens zijn momentum zal krijgen.”
  Christine Bóland In Trouw van dit weekend.

 2. Mooi artikel Jan, dank je wel !

  We weten nooit wat het Hogere Belang van iets is…..
  en deze gedachte daar vind ik zelf een hele steun in.

  Maria

 3. Wanneer je het ziet als bedreiging, ben je ten prooi gevallen aan je eigen denksysteem. Trap er niet meer in. Stap eruit. Dat is ware vooruitgang.

  • Dat is absoluut zo, maar wil niet zeggen dat we niet na hoeven te denken over de fenomenen in de wereld, omdat we immers ook de wereld zelf zijn.

 4. De laatste tijd ontdek ik hoe belangrijk een goed geportioneerd egoïsme is. Als iemand niet samenwerkt met het eigen ego krijg je weer heel andere problemen. En het ligt m.i....
  Lees meer

  De laatste tijd ontdek ik hoe belangrijk een goed geportioneerd egoïsme is. Als iemand niet samenwerkt met het eigen ego krijg je weer heel andere problemen.

  En het ligt m.i. NIET aan de persoon Trump…….het zijn de volgers( mensen met eigen egouitdagingen, vaak doordat ze alles buiten zichzelf leggen en zoeken) die Trump de kans geven zich zo te gedragen en zo verder te komen.

  Als een ‘slechterik’ geen aanhang krijgt/heeft, kan hij zeer weinig. Kijk maar naar een pester op het schoolplein, het is altijd een groepje, en de leider doet zelf zeer weinig.
  Kortom, richt de aandacht op de naaste volgers, zorg dat die een beter zelfinzicht krijgen…..en de wereld verandert.

  • Ik kan me hier erg in vinden. Zolang men kijkt naar goed of fout. Zal men het groter geheel niet kunnen aanschouwen omdat deze beoordeling vaak gedragen wordt door emoties. De situatie die tot stand is gekomen is een afspiegeling die in de mens leeft.
   Het volggedrag hierin komt voort uit onwetendheid in zichzelf.
   Vaak uit onvrede en aangeleerd gedrag waarbij de blik naar buiten is gericht. Wie volgt verschuilt en onttrekt zich ook voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Wil je iets veranderen in het geheel. Begin als eerste de weg naar binnen bij jezelf om zo de weerspiegeling te zijn naar buiten.

   Vergeet daarbij niet. In het bestaan gebeurd niets voor niets. Om evenwichtig te behouden. Daar waar de trilling verhoogt zal ook de trilling lager meer zichtbaar zijn in vorm.
   Uiteindelijk draait het om onze vrije wil en daarbij de keuze die daaruit voort komt ,die we af kunnen stemmen op het licht in ons. Waarneer we ons dat bewust zijn en naar leven en handelen met daarbij de wil tot het nemen van onze verantwoordelijkheid hiervoor ,dan pas zal er iets door breken. En dan zal men zien dat deze duale wereld een tool is om dichter bij onze bezieling te komen. En zo ook dichter bij de ander.

 5. Kan ik bij volledig in vinden. Goed beschreven en bezien vanuit een groter perspectief

 6. Prachtig artikel Jan, treffend beschreven wat er nu gaande is!!

 7. Deze is mooi , en zegt alles over de waanzin van het wij en zij denken
  Lees meer

  Deze is mooi , en zegt alles over de waanzin van het wij en zij denken

 8. Ik verwacht of hoop dat dit nationalisme , populisme uiteindelijk gaat leiden tot een tegenbeweging van mensen die het duister doorzien en er zich tegen zullen verzetten of er iets...
  Lees meer

  Ik verwacht of hoop dat dit nationalisme , populisme uiteindelijk gaat leiden tot een tegenbeweging van mensen die het duister doorzien en er zich tegen zullen verzetten of er iets tegenover zullen stellen, denk daarbij aan de vrouwenmars en aan o.a. Michel Obama en vele andere prominenten in Amerika.
  Dan zal het kwaad weer in goed verkeren.
  “Verander de wereld begin bij jezelf” blijft evenwel aan de orde en is niet te ontlopen.

 9. Mooie waarachtige analyse. Het meest pregnante van de ontwikkelingen in de eerste wereld, het Anglosaksische rijk, vind ik nog wel de keuzes van het merendeel van de bevolking. 200.000 jaren...
  Lees meer

  Mooie waarachtige analyse.
  Het meest pregnante van de ontwikkelingen in de eerste wereld, het Anglosaksische rijk, vind ik nog wel de keuzes van het merendeel van de bevolking.
  200.000 jaren heeft de mens moeten vechten tegen ziektes, vijanden, de elementen, natuurrampen, eigenrichting, etcetera.
  200.000 jaar de berg beklimmen. En nu we sinds een jaar of tien op veel gebieden in juist de 1e wereld bovenop de berg zitten, wordt het kind met het badwater weggegooid. Dat is de schizofrene paradox van deze tijdgeest. Hoogmoed komt voor de val.
  Het era van de vergoddelijking van het individu heeft een zeer beperkte houdbaarheidsdatum.
  Elke seconde 1 voetbalveld aan oerbossen minder, elke 1,5 seconde 1 voetbalveld aan woesting erbij. De extrinsieke waarde van een mensenleven blijft maar stijgen, terwijl die van de dieren ( behalve de huisdieren) blijft dalen.
  De enige redding is mijns inziens dat de mens weer bescheidenheid en dankbaarheid aanleert ipv collectief het slachtofferschap te omarmen.
  Dat gaat nog een lastig karwei worden………….

  • Mooi Mark,
   Zo is het precies . In Engeland was geen zuivere rationele keuze maar een keuze door indoctrinatie en aangewakkerde boosheid.
   Dat is de werkelijk tragiek van deze tijd, dat de mens zo onbewust blijft leven en maar niet wakker wil worden. Blijkbaar helpt daar 1 ding zeker niet voor en dat is de welvaart.
   Broederschap leeft door de geschiedenis heen pas weer op in de ellende, als de mens weer uitgedaagd wordt om zichzelf te geven voor iets groters dan hem of haarzelf.

 10. Deze man zal niet lang aan de macht kunnen blijven. Met de botte bijl inhakken op alles en dan met zo een snelheid! Hij mist een heel scala van goedleiderschap!...
  Lees meer

  Deze man zal niet lang aan de macht kunnen blijven. Met de botte bijl inhakken op alles en dan met zo een snelheid! Hij mist een heel scala van goedleiderschap! Hij mist het raffinement van een Poetin en zijn emoties zijn van de primitiefste soort. Hij schept vijanden onder zijn eigen bondgenoten. Dat het een appél doet aan onze inviduele ontwikkeling. Men moet het zelfstandig denken bewaken en ontwikkelen. Hopelijk leren we hiervan !

 11. Met toestemming doorgeplaatst van Facebook. Spirituele vrienden. de Verwanten// Avaloch: Een zeer goede uiteenzetting en helaas maar al te waar…Ik hoop dat meer en meer mensen licht in de wereld...
  Lees meer

  Met toestemming doorgeplaatst van Facebook. Spirituele vrienden. de Verwanten//
  Avaloch:
  Een zeer goede uiteenzetting en helaas maar al te waar…Ik hoop dat meer en meer mensen licht in de wereld kunnen sturen. Vergis ik me nu of had Steiner voorspeld dat er een splitsing zou komen tussen “goede” mensen en “slechte” mensen waarbij de goeden geestelijk zouden verder groeien en de slechten ten onder zouden gaan?
  Jan:
  Dat weet ik niet zomaar maar de splitsing in de maatschappij is al overduidelijk merkbaar. Dat de slechten ten onder gaan klinkt wel heel naar, ik blijf zelf liever geloven in het licht dat ieder individu bij zich draagt en eens zal terug vinden.
  Avaloch:
  Hi Jan. Net even met mijn broer gebeld. Het gedachtengoed zou staan in het boek “Apocalips” van Steiner. De mensheid zou nog tot de Venusperiode tijd hebben om zich spiritueel te vervolmaken. Dus hebben we nog wel eventjes.

 12. Bedankt voor de mooie uiteenzetting waar ik mij helemaal in kan vinden. Ik schrok ook erg van de aankondiging van een ambassadeur die als doel heeft de EU te ondermijnen....
  Lees meer

  Bedankt voor de mooie uiteenzetting waar ik mij helemaal in kan vinden.
  Ik schrok ook erg van de aankondiging van een ambassadeur die als doel heeft de EU te ondermijnen.
  Steiner schreef dat niet lang voor het uitbreken van twee elkaar opvolgende wereldoorlogen, laten we hopen dat ons dat bespaard blijft en dat de ziel al wat verder ontwikkeld is.
  Laten we inderdaad onze hoop vestigen op de jeugd en hun veerkracht tot vernieuwing.
  Bedankt en groet!

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »