De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Populisme en Nationalisme

foto NRC

Populisme en Nationalisme als uitdrukkingsvorm van het kille Egoïsme.

We leven nu blijkbaar in het tijdperk van de populisten die zoals altijd in de geschiedenis met gejuich ontvangen worden en die zoals altijd ook weer verantwoordelijk zullen zijn voor het onvermijdelijke tranendal dat ze zullen achterlaten. Een populist zegt de vertegenwoordiger te zijn van het volk en de macht terug te brengen bij het volk. Bij hemzelf wel te verstaan want hij is namelijk zelf het volk en hij weet waar ze naar verlangen en waar ze bang voor zijn. Hij haat de controlerende macht en zal de vrije pers snel tot zwijgen brengen en het parlement buitenspel zetten en als klapvee exploiteren. Verder is hij een enge nationalist die het eigen volk voorop stelt en anderen tot vreemdelingen en illegalen maakt. Ook bouwen ze graag muren en sluiten de grenzen voor het gevaar van buiten. Iedere samenwerkingsvorm met anderen wordt gefrustreerd en een nieuw vijandbeeld gecreëerd. Het milieu en dierenwelzijn worden weer ondergeschikt gemaakt aan de menselijke willekeur en de opwarming van de aarde wordt als een lachertje afgedaan. Het kappen van de laatste ongerepte oerwouden wordt versneld uitgevoerd ten behoeve  van de milieu verziekende veeteelt en vervuilende pijpleidingen worden aangelegd in de laatste heilige aarde van de indianen, omdat het altijd zo al gedaan is. Dat er al lang nieuwe mogelijkheden zijn om energie op te wekken wordt genegeerd.
Wat in het algemeen verder zeer kenmerkend is: dat de waarheid geweld wordt aangedaan en alles omgedraaid wordt. Het een bijzonder fenomeen om te zien dat wat goed is in fout verandert en wat fout is is in goed. Op een dusdanige wijze dat het een algemeen geldende waarheid wordt in de hoofden van de mensen.

Nationalisme heeft altijd aan de basis gestaan van veel ellende en in Europa zijn heel wat oorlogen uitgevochten. Een verenigd Europa wilde het nationalisme indammen en samenwerking en begrip tussen de volkeren tot stand brengen. Datzelfde weer opkomende of onderhuids doorwoekerende nationalisme is nu hard bezig die samenwerking weer teniet te doen en de mensen wijs te maken hoe slecht die samenwerking is voor het desbetreffende land. Trump bijvoorbeeld is uit op desintegratie van Europese Unie en stuurt een ambassadeur naar de EU die openlijk beweert daaraan te zullen meewerken.

‘Ieder volk krijgt de leider die het verdient’ is een oud maar nog steeds geldend gezegde, en de toestand in de wereld spiegelt ons de stand van onze ziel.

Het is een doorgeschoten zielen-egoïsme dat tot uitdrukking komt in de wereld die ons dat egoïsme terug spiegelt. We kunnen ons afvragen, na het lezen van het  bovenstaande oordeel, wat er van onze zielenontwikkeling is terecht gekomen. Ons verschuilen achter die anderen die het zo verkeerd doen is bij lange na niet voldoende. Er wordt een gedegen zelfonderzoek vereist om er achter te komen of we zelf nu echt wel van die hoogstaande wezens zijn die de wijsheid in pacht denken te hebben.

Deze mensenstrijd weerspiegelt ook een geestelijke strijd, achter al het zichtbare staat immers een onzichtbare tegenhanger. In de aarde wordt al eeuwig de strijd tussen goed en kwaad gestreden, de strijd tussen de duisternis en het licht. Geestelijke krachten doen er alles aan om de mensen te indoctrineren of te inspireren.
De ik-ontwikkeling van de mens is van groot belang om uiteindelijk vrijheid te verwerven. Door voortdurend voor keuzes gesteld te worden leert de mens om een zelfstandig en vrij individu te worden. Een zelfbewustzijn te ontwikkelen om te rade te kunnen gaan bij zichzelf, bij de eigen wijsheid; het geweten.
Die ik ontwikkeling draagt echter een groot gevaar met zich mee en dat is een steeds sterker wordend egoïsme dat zich wil manifesteren in de wereld. Dat zichzelf als middelpunt beschouwt en de leefomgeving als een soort prooi om zichzelf steeds groter en belangrijker te maken.

Er worden nu krachten zichtbaar die zich niet eens meer verschuilen en de spirituele ontwikkeling van de mens willen verlammen en zelfs onmogelijk maken. Steiner zei hier meer dan honderd jaar geleden al het volgende over: “Om de mens zo ver te brengen dat hij, gewoon door zijn zielsgesteldheid, door zijn karakter al het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden. Er zal een verlangen ontstaan dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke, waanzin is.”
Hier wordt zo zichtbaar dat er machten werkzaam zijn om van de mensen willoze volgers te maken die niet meer zelfstandig kunnen nadenken en volledig afhankelijk zijn van het hen aangeboden nieuws via social media en staatspropaganda. Als het spirituele verworpen wordt is er geen innerlijke graadmeter meer aanwezig buiten het alledaagse verstand om, en dat verstand is, zonder een spirituele en innerlijke basis, een slechte raadgever. Dat is het kille denken dat de mensheid wil robotiseren en volledig ondergeschikt wil maken aan de materialistische krachten en wil verwijderen van zijn oorsprong.

Het klinkt als een cliché, maar het enige wat de ik-ontwikkeling kan sturen in de juiste richting is de Liefde. Die is ons gegeven als het hoogste goed en als redding voor de mensheid om niet te verdwalen in het kille materialisme van het eigen belang. Ieder mens draagt die vonk van liefde in zich, maar het heeft de juiste brandstof nodig om tot een verwarmend vuur te worden. Brandstof zoals: inspiratie, enthousiasme, naastenliefde, mededogen, en een weten van de eenheid van alle mensen. Als die brandstof echter kil is en koud zal die een ander vuur aanwakkeren; een alles vernietigend vuur dat niet meer onder controle te brengen zal zijn.

Toch is ook nieuwe geestkracht in de aarde werkzaam, nieuwe generaties met een opdracht en dat is dan wel weer hoopvol! Onderschat ook niet de kracht van het individuele bewustzijn en de samenwerking met de goede geestelijke krachten. “Waar twee of meer in mijn naam verzameld zijn ben Ik in het midden.”
Het zal er om spannen of de individuele mens nog in staat is, ondanks de uiterlijke manipulatie, alle lawaai en onrust, om te luisteren naar het innerlijk Geweten. Een Weten dat in de ziel rust en verbonden is met een al-wijsheid. Daar is manipulatie van het denken niet meer mogelijk, omdat het vrije denken en handelen daar zijn basis vindt.

Zie eventueel ook het vergelijkbare artikel over >>>de donkere nacht van de ziel en de populisten

 

(Visited 355 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(16 Reacties)

 1. Het onderstaande vond ik toepasselijk: “We zitten in een mondiale babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar niet meer zo. Het wereldnieuws polariseert ons: vrouwen zijn dom, zwarten zijn slecht, er moet...
  Lees meer

  Het onderstaande vond ik toepasselijk:

  “We zitten in een mondiale babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar niet meer zo. Het wereldnieuws polariseert ons: vrouwen zijn dom, zwarten zijn slecht, er moet een muur komen tussen de VS en Mexico, noem maar op. Er is een wereldbeeld ontstaan in de media, dat ons van elkaar vervreemdt. We plakken zo snel de ander een sticker op. We lijken nog geen vijf minuten met elkaar te kunnen spreken zonder met modder te gooien. We zitten in onze eigen filterbubbel, waardoor we alleen geïnformeerd zijn over onderwerpen en opinies die ons het beste uitkomen. De bereidheid om naar de ander te luisteren is op het moment niet onze sterkste kant.”
  Dat klinkt niet hoopgevend. Hebt u er een verklaring voor?
  “Angst. Dan zetten mensen de hakken in het zand. Alles wat daarop inspeelt, wint daardoor. Kijk maar naar de overwinning van Trump en in ieder geval de opkomst van het populisme. De hardste schreeuwers hebben de halve wereld.”
  Daar komt de andere helft, laten we zeggen de fluisteraars nooit meer tussen?
  “Moeilijk, ja. En toch -- en daarom heb ik dit motto ook gekozen: Ik ben optimistisch. Dat is mijn morele plicht, zeker bij het veranderen van systemen in de wereld. Die verandering begint in het klein, bij onszelf. Kijk, jij kunt zeggen ‘ik vind Geert Wilders een kanjer’ en dan kan ik zeggen ‘wat ben je een klootzak’, maar ik kan ook vragen: ‘Goh, wat spreekt je zo in hem aan?’ Soms is het een kleine moeite om je te verplaatsen in die ander. Herstel begint bij de dialoog. Ik ben er heilig van overtuigd dat ook deze babylonische trend van voorbijgaande aard is. Ik denk dat die fluisterende stem zich zal versterken. Het is een niet te stoppen onderstroom die ergens zijn momentum zal krijgen.”
  Christine Bóland In Trouw van dit weekend.

 2. Mooi artikel Jan, dank je wel !

  We weten nooit wat het Hogere Belang van iets is…..
  en deze gedachte daar vind ik zelf een hele steun in.

  Maria

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »