Voorpublicatie:
Een gevoel van eenzaamheid is onontbeerlijk voor geestelijke groei. Eenzaamheid, je bij tijd en wijle eenzaam te voelen, is ook binnen een relatie een voorrecht en een kans. Je voelt je in feite eenzaam van je-zelf, niet van de ander. Het is een verwijdering van het eigen wezen.
 

Hans en Ellen kenden elkaar nog niet, maar hadden in ieder geval gemeen dat ze beiden eenzaam waren in hun relatie, en er daarom van uitgingen dat het dus liefdeloos was geworden. Steeds meer gingen ze hun partner daarover verwijten maken.
Toen Hans en Ellen elkaar ontmoetten, was er direct een wonderlijke herkenning. Er was ook sprake van een spontane verliefdheid, omdat ze zich één voelden, er was even geen afgescheidenheid meer. Ze moesten wel tweelingzielen zijn, want zo voelde het.
Op stel en sprong gingen ze bij hun respectievelijke partners weg en zochten een oplossing voor hun kinderen. Er brak een periode aan van een gelukkig samenzijn, er was geen eenzaamheid meer, maar pure verbondenheid. Na de eerste periode van volmaaktheid begon Ellen zich  sluipenderwijs toch weer eenzaam te voelen, alsof de twee-eenheid verbroken was. Opeens zag ze tekortkomingen in Hans die ze daarvoor niet gezien had. Hij bleek opeens verre van volmaakt te zijn. Hans begon zich ook onzeker te voelen want Ellen was vaak met haar gedachten elders, en de eenheid was verbroken.

Op een dag ontmoette zij Adrie op haar werk: herkende zichzelf in die man, en werd halsoverkop verliefd. Verliefd op Adrie of op het spiegelbeeld van zichzelf? Hans bleef verslagen achter en verdronk in een bittere eenzaamheid. Alles deden ze altijd samen en opeens was hij weer moederziel alleen.
Ellen echter was in de wolken en zweefde met Adrie door het heelal, ze voelde zichzelf weer volmaakt, de afgescheidenheid was opgeheven door een ander. Toen zij weer op aarde aanbelande kwam na een poos de schrijnende eenzaamheid toch weer terug. Ellen begon te twijfelen aan de relatie met Adrie: Want hoe kun je eenzaam zijn? Dat ligt aan de relatie dat kan niet anders, toch? Had ze niet beter gewoon bij Hans kunnen blijven of bij haar eerste liefde? vroeg ze zichzelf af.

Hans was ondertussen in een depressie geraakt en ontwikkelde angsten waar hij maar net bovenop kwam. Hij had het uiteindelijk wel zelf overwonnen en ontwikkelde meer kracht en zelfvertrouwen. Hij was nog steeds alleen, maar voelde zich goed in zichzelf. Een nieuw gevoel van heelheid.
De kinderen waren bij hem komen wonen, omdat hun moeder ook een nieuwe relatie had gevonden en weinig tijd had voor de opvoeding. Hans had ruimte genoeg, omdat hij niet meer zo wanhopig alleen was.

Op een gegeven moment ontmoette hij een leuke vrouw, Karin, en voelde zich gezien.
 Er was geen sprake van doldwaze verliefdheid, maar meer een evenwichtig gevoel van gelijkheid. Ook zij had een hele ontwikkeling doorgemaakt en had gelijksoortige ellende meegemaakt, maar was er ook zelf bovenop gekomen. 
Twee door het leven gesterkte mensen ontmoetten elkaar.– Ze namen geen ingrijpende besluiten, maar bouwde aan een vrijlatende vriendschap. Zij bleef thuis bij haar echtgenoot Peter, en vertelde over haar ontmoeting met Hans. Ze stonden gelukkig al op eigen benen, met eigen vriendschappen en hobby’s. Hij begreep ook dat zij hunkerde naar antwoorden op haar levensvragen en dat hij die niet allemaal beantwoorden kon. Hij had andere kwaliteiten.

Peter, voelde wel een steek van de jaloeziedemon, maar zijn liefde en vertrouwen was sterk genoeg om haar een nieuwe vriendschap te gunnen.
Eigenlijk was hij de wijze die moedig levensruimte liet. 

De kinderen van Hans bleven ook waar ze waren, en soms kwam de vriendin van hun vader even langs om hem op te halen voor een wandeling, of ze bleef eens eten. Hans was door ervaring wijzer geworden en had ervoor gekozen om alleen te blijven, omdat hij iets  teruggevonden had: zichzelf.  De vriendschap met Karin was gelijkmoedig, het man en vrouw zijn loste op in een kinderlijk gevoel van trouwe maatjes zijn. Mede daardoor bleef het vrij en kon er zich iets bijzonders ontwikkelen:
Een geestelijke band waardoor ze beiden gevoed werden met nieuwe energie om het in hun aardse omgeving goed te doen. Zij in haar relatie en werksfeer en Hans met zijn kinderen. Ze waren vol interesse in elkaar en spraken over een groeiend bewustzijn, alsof dat het doel was van hun vriendschap. Ze bemerkten in elkaar dat hun vriendschap geen beperking was, omdat ze het niet toe-eigenden als mijn vriend of mijn vriendin.
Geen verliefdheid, maar liefde.

Liefde kun je herkennen aan de vrijheid en openheid, het heeft geen begrenzing, het is stromende energie die gelijksoortige energie aantrekt. Het sluit niemand buiten en gaat nooit ten koste van de omgeving.

Een verborgen eenzaamheid als metgezel die blijkbaar door niets en niemand in de wereld blijvend opgelost kan worden.  Alsof een deel van je achtergebleven is in de geestelijke wereld. Een innerlijke roep om je om te keren en de weg naar binnen te gaan. Dat komt pas duidelijk naar voren als je gezocht hebt, een aantal keren er van overtuigd was het gevonden te hebben.Dat je ervaren hebt dat op den duur die schrijnende eenzaamheid weer de kop opsteekt en dat het door niemand veroorzaakt wordt, dat niemand er de schuld aan is, dat het van jou is: de intimiteit van je eigen eenzaamheid, als een voorrecht en kans.

De moraal van het verhaal: Als je echt op zoek bent naar een diep en innerlijk contact, zoek dan geen tweelingziel maar een bevrijde ziel, bevrijd door levenservaring en wijs geworden door het daaruit gedestilleerde Inzicht. De grote vraag blijft dan over of zo iemand dan nog wel een relatie nodig heeft, omdat er een intieme relatie met zichzelf tot stand is gebracht? In dat bewustzijn ben je bewust met iedereen verbonden en niet alleen met die ene uitzonderlijke mens.

***VOORINSCHRIJVING MOGELIJK VIA DE VERWANTEN POSTBUS: 
Naam + e-mailadres Wij reserveren en je krijgt bericht als het verschijnt.
Met dank!

Tenslotte: nog hartelijk dank voor de enthousiaste reacties om proeflezer te willen zijn. Zoveel respons had ik niet verwacht. De titel en de beknopte samenvatting riepen herkenning op.
Het boek begint gestaag vorm te krijgen, mede ook door de proeflezers.

**Reacties zijn welkom  op het prikbord op de FB Pagina van de Verwanten 

(Totaal aantal bezoeken: 1.946, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!