KIJK… niets meer dan kijk:

Al het ingewikkelde gepraat
Boeken zijn er over vol geschreven
Filosofen en dichters schoten te kort
Bleven steken in hun woorden
Onbegrepen oerfenomeen

Onderverdeeld in vele gradaties
Liefde als een deelbaar object
Je vindt het niet in het denken
Niet in woorden en therapieën
Niet in arrogant geneuzel

Laat het denken zwijgen
Verzin geen nieuwe woorden
Kijk… niets meer dan kijk
Onvoorwaardelijke voedende zorg
Naar kwetsbaar nieuw leven

Nooit een boek gelezen
Nooit over gefilosofeerd
Kijk… niets meer dan kijk
Met kinderlijke verwondering
Naar dat wat is….

Je zult voor altijd weten
Wat liefde is
———-

We worden overspoeld met vluchtige beelden; onafgebroken, die zich nestelen voor onze innerlijke beeldenwereld. De taal van de geest  is het vermogen om te communiceren met beelden. Denk aan het voorbeeld, dat als iemand een sprookje verteld je aan de hand daarvan het verhaal innerlijk ziet ontrollen voor je geestesoog. De beelden spreken zich uit als je ze gewoon kunt laten zijn.
Daarom is het van belang om je zoveel als mogelijk te voeden met innerlijke beelden die overeenstemmen met de geest en niet gemanipuleerd zijn door de materialistische en digitale wereld. Hoe krijgen we de kinderen weer naar buiten om zuivere beelden te zien, en de geuren en geluiden die daarbij horen.

Luisteren in plaats van beredeneren, de ander ruimte geven om zich te laten kennen, meer niet, en juist daardoor leer je jezelf kennen, en als je je-zelf kent ken je allen.
Er is een groot verschil tussen oordelen, dat uit het denkende ego komt, en het waarnemen dat verbonden is met het hogere zelf: een eenzijdig oordeel wil zichzelf verhogen ten koste van de ander; een superioriteitsdenken; waarneming is totaal iets anders: door juist oordeelloos waarnemen kan het waargenomene zich uitspreken en openbaren.
Spiritueel leven zal je kunnen omschrijven als een diep geloof en vertrouwen in je geestelijke vermogens en die gebruiken om bezielde keuzes te maken.

Een van de meest misbruikte of verkeerd geïnterpreteerde termen in esoterische en spirituele kringen is het begrip helderziendheid.
Het vermogen om op buitenzintuigelijke wijze beelden te zien van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Het zien van de aura die rond een persoon of object heen hangt: het is de geestelijke uitstraling kunnen zien; de geest die leeft achter het uiterlijk zichtbare.
In feite is helderziendheid een vermogen dat bij een oud en ander bewustzijn hoorde. In deze tijd gaat het veel meer om een sterk en krachtig bewustzijn; een nieuw vermogen van waarnemen, waardoor het waargenomene zich in vrijheid, al dan niet, kan openbaren.
Mensen die echt ‘helder’ kunnen zien hebben een vermogen om te kunnen waarnemen zonder dat het eigen denken en/of oordeel daarbij een rol speelt. Weinigen zijn in staat om objecten of gebeurtenissen die plaatsvinden niet direct in te kleuren met eigen interpretaties van het waargenomene. We zitten namelijk vol met opgeslagen ervaringen, beelden en gedachten uit het verleden, weinigen zijn vrij van conditioneringen; dus…..
Kijk… niets meer dan kijk
Met kinderlijke verwondering
Naar dat wat is….

Je zult voor altijd weten
Wat liefde is
———

Terug naar de pagina Jann Verduin voor reactie of vraag.

Ook geplaatst in onze twee groepen:

 

(Totaal aantal bezoeken: 152, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!