Onze gemeenschappelijke opdracht is om de ziel als het ware te redden uit de materialistische verdichting van het bewustzijn. Maar niet te vluchten in een Luciferische en illusionaire wereld die het duister ontkent. We leven in een dualistische wereld en door dat dualisme leren we keuzes maken en daardoor vrij te worden. Door de menselijke tekortkomingen met mildheid te benaderen en het zogenaamde duister erkennen, meenemen en omvormen, dat is… liefde.

Oppervlakkigheid kun je herkennen aan de mate waarin je nog (geestelijk)afhankelijk bent. Afhankelijkheid blijft altijd aan de oppervlakte, omdat er geen innerlijke verdieping is, maar afhankelijkheid van anderen. Het alsmaar weer herhalen van het oude dat geweest is, er vindt geen vernieuwing plaats, maar blijft steken in een soort groepsdenken. Geen eigen keuzes maken maar liever volger zijn.
Ik begrijp heel goed dat woorden als afhankelijkheid en oppervlakkigheid een negatieve intonatie hebben en direct weerstand oproepen, ergens tegenaan stoten, en daarna kan de werkelijk inhoud niet meer opgenomen worden en dat is jammer.

Het gaat hier echter ook om serieus genomen te worden. We zijn ook wekkers voor elkaar, die proberen elkaar bij de les te houden, daar is niets mis mee, maar juist de bedoeling als we in een bepaalde sfeer zijn gekomen. We zijn er niet om elkaars ego in stand te houden, maar om het soepel en kneedbaar te maken, dienstbaar aan het hogere-zelf en het bewustzijn te versterken.
Natuurlijk laat je hierbij de jonge zoekers met rust, laat ze hun gang gaan in het spirituele doolhof. Daar komen ze wel weer uit en sterken zo hun onderscheidingsvermogen, zoals wij allen de weg moeten gaan: zijn we niet allen Parcival?

 Afhankelijke mensen zijn goedgelovige mensen. Ze willen zo graag iets buiten zichzelf geloven, omdat er geen geloof is in zichzelf. Afhankelijk van een tarotkaart, afhankelijk van een zichzelf verklaard medium, afhankelijk van een leraar/goeroe of  van de groep die daar rondom heen is opgericht. Hierbij opgemerkt dat iedereen een periode van afhankelijkheid doormaakt, zoals een kind van haar ouders, niets mis mee, maar op een gegeven moment moet het grote kind toch het huis uit en op zichzelf gaan staan en niet tot z’n dertigste bij moeder blijven hangen. 

Liefde is niet alleen maar zacht en omhullend, alle problemen en ellende die de mens hier meemaakt in zijn of haar lot komt voort uit het ondoorgrondelijke fenomeen dat liefde heet, om ons wakker te maken en het bewustzijn te versterken. Dan denk ik aan ook een spreekwoord: zachte heelmeesters maken……Het mediumschap voelt zich ook tekortgedaan, als ik schrijf dat het een vorm van oud bewustzijn is. Het gaat nu om een vrij en zelfstandig bewustzijn. Niet om een holle pijp te zijn zonder een goed en wijs onderscheidingsvermogen.

   Dit alles komt voort uit een gebrek aan Zelf-vertrouwen op het gebied van de eigen ziel of geest. Er bestaat geen vaststaande waarheid buiten jezelf, maar wat je er als individu van maakt in je-zelf! Leer van de ervaring en inzicht van de leraar of van je buurman of vrouw, maar blijf niet hangen, omdat alleen eigen ervaring wijs maakt. Rudolf Steiner zei daar bijvoorbeeld over: ‘Alles wat waarde claimt te hebben, moet zijn oorsprong in de diepste kern van het individu hebben.’

Er zijn twee soorten vertrouwen: Vertrouwen in jezelf, lees het ego of vertrouwen in het hogere-Zelf. Als we ons verliezen in het ego ontstaat kil materialisme, narcisme, en slachtofferschap. Als we ons verliezen in het hoger-zelf spreken we van overgave. Het ego leeft in de dualiteit en meestal in strijd met de omgeving. In het ego zijn we allemaal verschillend. Het hoger bewustzijn echter verliest zich niet meer in de ander, maar heeft absolute gelijkwaardigheid bereikt, die zichzelf dienstbaar maakt aan het geheel, en daar is dan sprake van geestelijke verwantschap… of zoals je wilt een nieuwe broeder/zusterschap

De duivel en zijn vriend waren samen aan het wandelen. Ze zagen toen voor zich een man bukken en iets van de grond oprapen, dat bekijken en daarna in zijn zak stoppen. De vriend zei tot de duivel: ‘Wat heeft die man opgeraapt?’ ‘Hij raapte een stukje van de Waarheid op’, zei de duivel. ‘Dat is dan een slechte zaak voor jou’ zei de vriend. ‘O, zeker niet’, antwoordde de duivel hem, ‘Die laat ik hem organiseren.’
Spiritualiteit kun je niet organiseren, omdat het een strikt individuele queeste is. Krishnamurti maakte een eind aan de orde van de Ster omdat hij gezien werd als de nieuwe Christus. Hij wilde de mensen vrij maken en niet afhankelijk. Hij wilde geen slaafse volgelingen…

Maak je vrij van oppervlakkigheid, maak je vrij van opgelegde kennis, maak je vrij van groepsbewustzijn, maak je innerlijk vrij van wat voor overheersing dan ook!
Word een moedige Alleenganger! die niet bang is voor de eenzaamheid, om je van de oppervlakte te verwijderen om dieper te duiken, steeds dieper in jezelf naar de parel, de lichtvonk die in jezelf verborgen ligt. 

In het boek filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner beschrijft hij hoe hij daar mee omgaat, dit is te toepasselijk om hier niet even te benoemen:
‘Ik erken voor mijn handelen geen uiterlijk principe, omdat ik in mijzelf de grond van het handelen, de liefde tot de daad, heb gevonden. Ik ga niet met mijn verstand te rade of mijn daad goed of slecht is; ik breng haar ten uitvoer omdat ik haar uit liefde doe. Zij wordt ‘goed’, wanneer mijn in liefde gedompelde intuïtie zich op de juiste wijze in de intuïtief te beleven samenhang der wereld invoegt. Ik vraag mij ook niet af: hoe zou een ander in mijn geval handelen?  
Geen algemene plichtplegingen, geen algemene zede, geen conventie.’
Het gaat hier dan ook over een sterk zelfvertrouwen, erop vertrouwen dat jouw intuïtie rechtstreeks is verankerd in de liefde.

——————————-

Ook geplaatst in:  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  Voor reactie, aanvulling of vraag, hier en op onze FB pagina mag ook gedeeld worden.   de Verwanten en de Antroposofische beweging.


De Alleenganger>>inleiding en recensies. Verkrijgbaar rechtstreeks via de WINKELWAGEN of bij iedere plaatselijke of digitale boekhandel. (steun je plaatselijke boekhandel) 


     

 

(Totaal aantal bezoeken: 403, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!