Christusbewustzijn
Het hier bedoelde Christusbewustzijn staat los van enige vorm van georganiseerde religie, en is er altijd al geweest, zelfs ver voordat het Christuslicht in een mens incarneerde. Wanneer ik over Christus schrijf  bedoel ik dus niet de bijbelse Jezusfiguur, maar de incarnatie van de pure Liefde. Het is ook geen persoon waar wij ons een voorstelling van kunnen maken; het is een universele energie dat alles en iedereen doordringt.

Veel mensen in onze tijd hebben een weerzin naar begrippen als God en Christus. De kans is niet gering dat men alleen door het woordgebruik al afhaakt en het abonnement of lidmaatschap opzegt. Oppervlakkig gezien kan je het direct associëren met de kerken waar je je nu juist los van gemaakt hebt, maar het begrip overstijgt in werkelijkheid alle religies. Het is geannexeerd door de kerk maar daardoor toch niet het bestaansrecht ontnomen. Alles wat leeft, en dus ook levende woorden, vertegenwoordigen een bepaalde trilling. De uitdaging zou kunnen zijn, om het te bevrijden en weer nieuw leven in te blazen. Het woord zelf is onschuldig.
Maar los van alles, je innerlijke oprechtheid zal overwinnen, ook al noem je het Spirit, Licht of Liefde. Als het jou heilig is, is het dat ook voor mij. Een discussie over zo’n begrip is onmogelijk en onnodig omdat we het anders in de sfeer van het ego trekken en daar heeft het niets te zoeken. 

*Het Christusbewustzijn is voor mij een wakker en helder bewustzijn dat zich bewust is van de twee grootheden Licht en Liefde. Maar liefde heeft menselijk gezien zoveel gradaties, waar het woord Christus maar één betekenis kan hebben: de alles doordringende pure liefde, waar wij ons amper een voorstelling van kunnen maken.

Volgens antroposofische en esoterische inzichten is
de aartsengel Michaël de leidende geest van deze tijd, die de opdracht heeft om de aarde en de geestelijke wereld weer te verbinden. Door het materialistische intellectualisme weer uit het puur zintuiggelijke te bevrijden. Hij doorstraalt het denken en brengt het terug in het hart, waardoor het gevoel weer zal ontwaken bij de buitenaardse kosmos te horen. Een omgevormd doorlicht denken toetst alles aan harte-kracht.
Laat iedere gedachte even bezinken zodat het hart mee kan denken, zodat je kunt zeggen: Uit de grond van mijn hart, of wat het hart mij ingeeft. Een nachtje erover slapen en opstaan met andere levende gedachten.
De adventtijd is een tijd van inkeer en biedt ons een mogelijkheid om het beeldend in ons op te nemen. Michaël is de voorbereider, een ruimte-schepper voor de heilige graal die in de mens besloten ligt als een belofte, als een erfrecht. Hij wordt ook wel het aangezicht van de Christus genoemd.

Intuïtie en geweten
Die Christuskracht spreekt tot ons door middel van het geweten en de intuïtie. In de stilte leren luisteren naar iets dat opklinkt in de eigen ziel. Hoe sterker onze verbinding met het hart is, de Goddelijke vonk in onszelf, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in de geest gaat klinken.
We  worden door dat Christusbewustzijn getransformeerd tot de ‘nieuwe mens’ die de vereniging van hemel en aarde bewust belichaamt. 
Niet degene die zegt dat hij iets kan ontvangen van een leraar, priester of dominee, maar degene die voelt dat rechtstreeks uit de geestelijke wereld impulsen opklinken in de ziel, die zich uiten in creativiteit, kracht en een oersterk zelf-vertrouwen, die is door de Christusimpuls wakker geroepen. Deze innerlijke ervaring zal steeds sterker worden, en zich meer en meer gaan manifesteren, tegen de stroom in. Dan worden we de nieuwe priesters die ingewijd zijn door het leven zelf. 

Het drieledig mensbeeld: De mens is lichaam, ziel en geest en op drie niveaus kunnen we ook de Christusimpuls  ervaren:
Eigenlijk kunnen we spreken over de historische fysieke Christus, de mystieke Christus en de kosmische Christus. 
De historische Christus heeft zich op een bepaald historisch moment op aarde gemanifesteerd als het voorbeeld van de ideale mens. De incarnatie van de kosmische Christus in een mens, met Jezus als het voorbestemde voertuig. Hij liet de mensheid zien waar ieder mens uiteindelijk toe in staat is als hij zich met deze kracht wil verbinden.  “Hij is Mens geworden.” Menswording is dus uiteindelijk als Christus worden. Als we dat doordenken, blijven we wel de kwetsbare wezens die we zijn, maar beseffen we wat een potentie in ons gelegd is.
De mystieke Christus
Als we Christus in onszelf kunnen ervaren, in onze ziel, is dat een mystieke ervaring. Mystieke ervaringen hebben allen gemeen dat er diepe ontroering en eenheid wordt ervaren en de tijdelijkheid van het aardse bestaan doorzien. Het mystieke hart wordt aangeraakt. Een mysticus ziet de Christus of God, of hoe jij het benoemen wilt, in alles en iedereen, er is geen scheiding. Het mystieke Christusbewustzijn is in feite de onbeschreven wet van het hart. 
De kosmische Christus
God die zich in de wereld en de kosmos manifesteert is de kosmische Christus. De gemanifesteerde en geopenbaarde Liefde van God: in zijn geest zijn alle wezens verenigd tot aan de hoogste Engelen.

Inspiratie
In diepe stilte kan er zomaar iets opklinken uit de ziel dat een radicaal inzicht teweeg brengt.  Het uit zich ook in creativiteit, in schoonheid, in kunst en het schrijven. Daar horen we vaak van de verbazing  dat woorden en zinnen omhoog komen, waarvan je niet wist dat ze ergens opgeslagen waren. Ze lagen ook niet opgeslagen, ze zijn nieuw en verfrissend. Ik schrijf ook om te leren van de zinnen die omhoog komen en mij inzicht verschaffen. Ook in het nachtbewustzijn, als we los van het lichaam komen, kunnen er ervaringen op dat gebied plaatsvinden. Let op de beeldentaal van de dromen.

Christuservaring
Steeds meer mensen zullen dat licht ook werkelijk gaan zien, zoals ik in een eerder artikel schreef over een soortgelijke ervaring tijdens de meditatie: dat ik angstig in een hoek van de kamer wegkroop, omdat ik het nog niet verdragen kon; het Licht laat niets ongezien. Het is niet zomaar dat we het met onze gewone mensenogen niet kunnen zien. 
Mensen met een bijna dood ervaring vertellen ook vaak over hun ontmoeting met een gestalte van Licht. Vele ervaringen zijn erover beschreven, van mensen die niets hadden met geloof, die er ook weinig of niets van wisten, maar het was er wel. Een troostende kracht waar iedereen, niemand uitgezonderd, het liefst bij had willen blijven.
Ook de Herkenning van jezelf in de ander is een Christuservaring, omdat de scheiding daarin opgeheven wordt. Medemenselijkheid, het beste met de ander voorhebben en dat ook tonen, leeft op in moeilijke tijden. Alles wat je geeft wordt onherroepelijk weer aangevuld. Het is een bron die nooit opdroogt. Medemenselijkheid is de rechtstreekse weg naar Menswording. 

Laat ieder oordeel zwijgen en richt je vooral op het wonder van de liefde. Probeer het te zien in alles en iedereen die je ontmoet, ziet en hoort. Ook jij bent een mysticus die de eenheid kan ervaren! Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij elkaar.

Uit: 
DE ALLEENGANGER/Eenzaamheid … een uitdaging!
Een boek voor deze tijd, met nieuwe en hoopvolle perspectieven voor de mens die naar de zin van het bestaan zoekt nu het materialisme zijn glans verloren heeft. Op een open, eerlijke en ook bij vlagen hilarische wijze beschrijft deze alleenganger zijn ervaringen, ontmoetingen, gedachten en inzichten op deze tocht.
Verkrijgbaar: bij de plaatselijke of digitale boekhandel.
Voor nadere informatie over De Alleenganger: inleiding en reviews..

*(Tekst in foto: Wolfram von Eschenbach)
Ook geplaatst op de FB pagina van de de community
Sensitieve Beeld en Geestverwanten.  en Antroposofische Beweging

HET TEAM VAN DE VERWANTEN.NL WENST IEDEREEN EEN FIJNE EN VREDIGE ADVENT EN KERSTTIJD TOE.  
Geef het licht in deze tijd de ruimte om de duisternis te verdrijven….

(Totaal aantal bezoeken: 952, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!