Onlangs ontmoette ik een rasechte complotdenker: een vriendelijke intelligente man, begeesterd door complottheorieën.
-Waar je ‘hoofd’ vol van is loopt de mond van over- om het spreekwoord wat aan te passen, daar theorieën niet in het hart zetelen, maar in het hoofddenken.

Ook onder antroposofen zijn de complotdenkers actief, geïnspireerd door Steiner zelf die de slavische volkeren bijzondere vermogens toedichtte. Daar ligt de toekomstopgave van ‘de nieuwe mens’. Dat zal allemaal waar zijn en ben benieuwd hoe hij er nu naar gekeken zou hebben. De vernieuwing zal komen vanuit het onderdrukte volk, maar of de leider van Rusland ‘de nieuwe mens’ vertegenwoordigt durf ik te betwijfelen.

Ik begrijp dat kritisch ingestelde mensen zichzelf vragen stellen bij al het nieuws dat over hen uitgespuwd wordt. Het kunnen ook vrijdenkers zijn die verder kijken dan het nieuws van alledag, kritische burgers op zoek naar de waarheid.

Wat is waarheid en hoe weten we wat de waarheid is, als steeds meer blijkt dat het nieuws gemanipuleerd wordt. Dictators hebben hele ministeries die zich bezig houden met het manipuleren van het nieuws, maar ook democratische leiders kunnen die neiging niet onderdrukken. 
Daardoor groeit het wantrouwen en ontstaat het gevaar dat alles omgekeerd wordt: waarheid wordt onwaarheid en onwaarheid wordt waarheid.

Zelfs presidenten worden ‘democratisch’ gekozen door de manipulatie van het nieuws op de sociale media. Als je iemand vraagt: ‘Hoe weet je dat?’ Is niet weinig het antwoord dat Facebook of Twitter dat zegt, die media worden gepersonificeerd tot verkondigers van de waarheid.

Een gelijkwaardige uitwisseling van ideeën was niet echt mogelijk,  omdat de overtuiging bijna religieus is te noemen, het is de waarheid en daar kan je niet aan tornen. Zal het ook met een spirituele leegte te maken kunnen hebben, omdat de geloofsgemeenschappen bijna geen invloed meer hebben op het denken?
Als ik er toch iets tegenin probeerde te brengen dan werd ik meewarig aangekeken, omdat ik beïnvloed was door de media. Complotdenkers hebben gemeen dat ze allemaal een grote hekel hebben aan het journaille. Het zijn speurders die er een dagtaak van hebben gemaakt om op internet zelf bewijzen te vinden dat hun theorieën kloppen.

Waar ligt de grens tussen paranoïde waanideeën en gezond wantrouwen? 

Complot theorieën kunnen ook heel gevaarlijk zijn, denk hierbij aan de landen waar bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet werden en buren opeens meedogenloze vijanden waren geworden.
Het is al een eeuwenoud verschijnsel: heksen op de brandstapel, de joden die de pestepidemieën veroorzaakten door de waterputten te vergiftigen, de joden die de veroorzakers waren van de eerste wereldoorlog en met hun geld een wereldregering voorbereidden, waaraan Hitler het recht ontleende om een heel volk te vernietigen.
Democratie is eigenlijk achterhaald en het is nu de tijd van de charismatisch leiders, die de vrijheid van het individu bestrijden. Intellectuelen, journalisten, wetenschappers en oppositieleiders zijn hun vijanden.

9/11 was geen islamitische wraak, maar was geïnitieerd  door Bush zelf 
Het afbranden van de Notre-Dame, een nieuw bewijs van Islamitische oorlogsvoering.
Klimaatwetenschappers liegen, omdat er niets mis is met het milieu, en het ook niet door de mensen veroorzaakt wordt. En als er al iets mis is, dan is dat een Amerikaans-zionistisch complot om de leefomgeving te vernietigen.

Ik heb van nature vertrouwen in de mensheid en haar goede bedoelingen, tenminste ben ik geneigd daar altijd eerst van uit te gaan. Wat niet wil zeggen dat ik mijn ogen sluit voor de werking van de duistere krachten in de wereld. Demonen zijn net als de duiven op het plein: als je ze voedt komen ze in grote getalen naar het plein, stop je met hen voeding te geven dan verdwijnen ze en zoeken een andere mogelijkheid om zichzelf van voedsel te voorzien.

Het contact met de complotdenker was een ware beproeving, omdat ik alle energie uit mij voelde verdwijnen. Eerst was er stomme verbazing en ongeloof, dat uitgroeide tot een grote verontwaardiging. Hoe kunnen mensen het bedenken en het verkondigen als de waarheid. 
Een greep uit de absolute waarheid, ontstaan door gedegen onderzoek:

-De moord op Fortuyn, een geniaal complot.
-Obama is de Anti-Christ, de incarnatie van het kwaad.
-Assad is een grote tolerante leider met de beste bedoelingen.
-Putin is een groot leider die Rusland weer op de kaart zet, dwars tegen het -Europese wantrouwen in, eigenlijk is hij de leider van Europa.
-Bill en Hilary Clinton hebben Epstein vermoord en behoren tot een pedofielen netwerk.
-De bosbranden in Californië werden vanaf het poolgebied door de Amerikanen zelf geregistreerd, zodat Californië zich niet af kan scheiden. Bewijzen genoeg als je de foto’s bestudeerd. 
-Greta Thunberg is een autistisch kind die beïnvloed is en in de ban van linkse krachten.

*Het coronavirus is ontsnapt uit een virusfabriek in China, met als doel de wereld te besmetten en te verzwakken.

Deze ontmoeting liet mij niet los en was het overdenken waard:
Complotdenkers willen het kwaad ontmaskeren en hebben niet in de gaten dat ze zelf zijn werktuig kunnen zijn. Achter alles een complot zoeken is een beangstigende bezigheid. Angst verspreiden is het doel van de krachten die de mensheid willen verlammen en het leven eruit willen halen. 

Er vindt vooral ook een geestelijke strijd plaats tussen het licht en het duister. Het duister onderkennen is een goede zaak, maar wel vanuit de bedoeling om het licht te versterken. De mens is een koorddanser die balanceert tussen het licht en duister en hij heeft de vrijheid om tussen de twee te kiezen. De middenweg is de meest veilige: het duister niet afwijzen of veroordelen, maar het licht versterken, omdat er zonder het duister geen licht kan zijn.
Een wakker vertrouwen is veel heilzamer dan achterdocht.

Zoek het complot niet op internet, maar in de eigen ziel en bevrijd het. Het complot….. om je bij je ware-zelf weg te houden.
Dat is de beste bijdrage aan de wereld, die alleen verandert in die mate dat het individu aan zichzelf werkt.


Ook geplaatst op de  VERWANTENPAGINA  van Facebook voor aanvulling en verdieping.  
De columns zijn weer opgestart! nu door Leonie Heine. COLUMN VAN DE WEEK

(Totaal aantal bezoeken: 398, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!