Zoek geen TWEELINGZIEL maar een BEVRIJDE ZIEL

Eenzaamheid is veelbesproken de laatste tijd, er zijn vele vormen en oorzaken van eenzaamheid. Ik wil het graag hebben over de eenzaamheid waar nog hoop in verborgen ligt, dat je het diepe gevoel van eenzaamheid kan benaderen vanuit de wetenschap dat het je iets wil leren, je iets te zeggen heeft.
De leegte aankijken en toch staande blijven is een uiterste uitdaging en kan het Ik-bewustzijn vele malen versterken. Het bewustzijn van de kracht in jezelf die uiterlijk losgekomen is van het geheel, maar juist daardoor een hele sterke schakel is geworden. In die zin is eenzaamheid een geschenk en een kans.

Steeds meer mensen zullen die weg gaan, als ze daar sterk genoeg voor zijn en zich goed voorbereid hebben, omdat het een zware en moeizame tocht is, die zij moeten gaan. Een individu worden, één op zichzelf staand mens. Een mens die zich van zichzelf bewust is en weet dat hij al één is. (al-(l)een)
In die zin is eenzaamheid een grote kans om uiteindelijk uit de afhankelijkheid te stappen en een energiebron op zichzelf te worden. Niet meer afhankelijk van de zon, maar zelf die zon te zijn. Dat is uiteindelijk het ultieme doel van de menselijke opdracht

De hele christelijke mystiek is gebouwd rond dit thema, denk hierbij aan Christus en de kruisiging. Hij was vervuld van mededogen voor de lijdende mensheid en op het eind wilde hij dat lijden ook zelf ondergaan en ervaren, omdat alleen eigen ervaring werkelijk weten voortbrengt. Dat het lijden direct verbonden is met eenzaamheid bleek uit zijn aanroep: “Vader waarom heeft U mij verlaten?” Het lijden plaats ons als het ware buiten de eenheid en zet ons geheel en al op onszelf, tenminste is dat het overwegende gevoel: ik ben alleen, ik sta er nu alleen voor. Menswording is dus onherroepelijk verbonden met lijden en eenzaamheid.

Werkelijk vrij word je pas als je eerst totaal op jezelf gezet bent, hoe je het ook wendt of keert… eens zal je de afhankelijkheid moeten overwinnen. Dat is dan tevens ook de weg van onbewustheid naar IK- bewustzijn.
Vrije onafhankelijke mensen die in staat zijn om wel weer te kunnen samenleven met een medemens in aandacht, vriendschap en vertrouwen.We hoeven ook niet de hele wereld te veranderen omdat die wereld alleen veranderen zal in die mate dat het individu aan zichzelf werkt. Alles wat we doen voor onze medemens draagt bij aan het “redden” van de wereld : alles wat in het klein begint heeft later grote gevolgen!

Dat zullen de nieuwe relaties kunnen zijn: vrij gemaakte mensen die zich weer bewust met iemand kunnen verbinden en het spiegelgevecht niet meer nodig hebben. Daar ligt het geheim verborgen voor de mensen die zo wanhopig op zoek zijn naar een tweeling of verwante ziel.
Een relatie van vrije zelfstandige mensen die elkaar niet meer nodig hebben voor de spiegeling van de dualiteit, maar los daarvan, zich bewust en vrij kunnen verbinden met iemand of een groep, omdat zij grotendeels klaar zijn met zichzelf en in staat om elkaar en de omgeving dienstbaar te zijn.

Als je echt op zoek bent naar een diep en innerlijk contact, zoek dan geen tweelingziel maar een bevrijde ziel, bevrijd door levenservaring en wijs geworden door het daaruit gedestilleerde Inzicht.

*De grote vraag blijft dan over of je dan nog wel een relatie nodig hebt, omdat er een intieme relatie met jezelf tot stand is gebracht?
*In dat bewustzijn ben je bewust met iedereen verbonden en niet alleen met die ene uitzonderlijke mens>
Vervolg en nader uitgewerkt: Eenzaamheid als een voorrecht en kans

De VERWANTENPAGINA Voor reactie en verdieping.
Voor persoonlijke vragen: DE VERWANTEN POSTBUS

 

(Totaal aantal bezoeken: 993, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!