De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Kundalini Energie en het Vuur van Inzicht Deel 1

Het onderstaande artikel wil ik hier nogmaals onder de aandacht brengen omdat ik steeds meer( jonge) mensen ontmoet die in enorme fysieke en geestelijke problemen zijn gekomen door het ontwaken van kundalini met behulp van geestverruimende middelen, kundalini yoga, tantra workshops en andersoortige therapieën. Dit vaak onder leiding van ondeskundige en onwetende leraren. Begeleiding is alleen mogelijk door een ervaringsdeskundige die het hele proces zelf heeft doorleefd en niet door een theoreticus die napraat en niet werkelijk weet wat hij teweeg brengt. Het direct opklimmen van de energie vanuit het wortelchakra door uiterlijke manipulatie is beladen met gevaar, omdat diepe onbewuste krachten stuurloos naar boven komen en een vernietigend effect kunnen hebben op lichaam en ziel. Het kan leiden tot veel lichamelijk ongemak, angstklachten, bovenzinnelijke ervaringen, totale vervreemding en psychoses. Hier ga ik verder op in deel 3 over kundalini.

Dit artikel over de kundalini is min of meer een vervolg op de vuurinitiatie. Kundalini energie is het opstijgende vuur van inzicht. De letterlijke betekenis van het woord uit het Sanskriet is: ‘de opgerolde’. De slang die opgerold ligt in het onderste chakra en die naar mate het inzicht groeit zich steeds verder opricht.
In de hele mensheidsontwikkeling is er al sprake van de slang en in vele bijbelverhalen verschijnt hij. Meestal negatief, omdat de slang staat voor alle negatieve aspecten van het stoffelijke bestaan. Voor identificatie met de materie, begeerte, misleiding en zinsbegoocheling. De slang wordt na de verleiding van Adam en Eva in het paradijs veroordeeld tot eeuwig over de grond kruipen en stof te eten. De slang staat voor laag bij de grond, voor een ongecultiveerd driftleven. Het is ook een eng dier dat ons kan vergiftigen en wurgen. De slang ligt in het onderlichaam en beheerst de seksualiteit en de kronkelige darmen. Hij ligt aan de basis van de wervelkolom en is in feite een spiraalvormig energiekanaal in het energielichaam/ etherlichaam. De energie stroomt spiraalvormig langs de wervelkolom en stimuleert de chakra’s of lotusbloemen.

Een helderziende kan waarnemen in welke mate ze ontwikkeld en in beweging zijn. Deze chakra’s worden ook wel de zintuigen van de ziel genoemd. Zij bepalen ook hoe onze aura er uitziet, de kleuren zeggen alles over de ontwikkeling waar men staat. Het beleven van de energie en de aura wordt steeds meer waargenomen, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Waarnemen doen we namelijk niet alleen met de ogen. Deze energie werkt door in ieders leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en in het spirituele religieuze leven. Wat letterlijk betekent: in verbinding zijn.
Die energie werkt mee en veroorzaakt veranderingen in het alledaagse en hogere bewustzijn. Ook al zien we het niet, we zijn er desondanks onlosmakelijk mee verbonden.
Het is een geschenk aan de mensheid, een instrument om uiteindelijk weer samen te smelten met de Geest en de dualiteit achter te laten.
Het dualiteitsprincipe wordt ook wel weergegeven door twee slangen: het linker en rechter pad. Bij het rechter pad stijgt de slang omhoog richting geest en bij het linkerpad dalend richting stof; het  vrouwelijke en mannelijke principe. De energie kan namelijk ook misbruikt worden om macht te verwerven in de aarde en seksuele ontaarding, dan is er sprake van zwarte magie. Het is de bedoeling dat er een evenwicht bereikt wordt tussen de twee. Evenwicht in het hartchakra, daar moet de focus op liggen, en uiteindelijke vereniging van de twee in het voorhoofd en kruinchakra. De vereniging tussen Geest en stof, tussen het vrouwelijke en mannelijke. De Egyptenaren noemden dat de weg van Horus, de omhoog stijgende, de Koninklijke weg. Bij de farao’s was de slang volledig opgericht en op afbeeldingen zien we het hoofd van de cobra bij het voorhoofd.
Vaak zie je ook twee slangen afgebeeld die zich oprichten; een zwarte en een witte die beiden omhoog streven om macht of inzicht te verwerven in de geest. Tijdens de meditatie of bij het beleven van stromende energie is het goed om je voor te stellen dat de zwarte slang altijd wordt omgeven, omcirkelt door de witte.

Het opwekken van de kundalini energie is geen proces van een paar jaar, maar kan tientallen jaren in beslag nemen en in feite veel meer dan dat; het is een proces van vele levens! Niet zoals ons wijs gemaakt wordt door allerlei cursusaanbod en boeken met titels als…’spoedcursus verlichting’; het is geen grap maar echt waar!
Aan de basis van kundalini ligt de seksualiteit, daardoor kunnen we de slang wekken. Al vanaf de vroege oudheid werden jonge mannen door priesteressen in de tempel ingewijd in deze energie. Ook zijn er tempels ontdekt met erotische beelden aan de gevels die waarschijnlijk te maken hadden met tantrische seks. Tantra komt voort uit India en is ver voor onze jaartelling al ontstaan met als doel: geestelijke verruiming en bevrijding. Hier in het Westen zijn we op de loop gegaan met deze oude rituelen en de tantrische seks is veelal niet meer dan verkapte lagere seks, overdekt met een spiritueel sausje. De grootste vijand op deze weg is ongeduld en de meest gevaarlijke: het geforceerd te willen opwekken door allerlei oefeningen zonder een bewuste voorbereiding. De seksualiteit stimuleren is overigens niet de nieuwe weg tot transformatie, maar nu gaat het meer door meditatie en bewustzijn te brengen naar de chakra’s en bovenal het beoefening van stilte in het denken en bewust waarnemen van jezelf en de omgeving in het alledaagse leven.
Verlichting is niets meer en niets minder dan piekmomenten van inzicht, een vreugdevol moment van verlichting van het duister, de last wordt lichter. Daarna echter ga je weer gesterkt en met meer vertrouwen verder op het pad. Ook hier geldt weer de noodzaak van een standvastig volgehouden wilsverlangen om door eigen oprechte ervaring het inzicht te blijven versterken. Een groot deel is eigen arbeid, maar vervolgens zal de rest gegeven worden als geschenk voor de oprecht strevende mens.

Overigens is het zeker niet alleen een mooi en bijzonder proces, maar vooral ook een proces van onevenwichtigheid, van opkomende angsten, emoties, slapeloosheid en (over)gevoeligheid voor de gezindheid van anderen, je nog niet kunnen afschermen voor alle energieën die op je pad komen. Onbewust voortleven is soms wel eens te verkiezen en veel ‘eenvoudiger’ dan een voortdurende bewustzijnsontwikkeling.

Zelf ervoer ik al lange tijd steeds sterker een bepaalde energiestroom, een tintelend gevoel dat langs de ruggengraat omhoog kroop. Die tinteling ging steeds vaker over in een brandend gevoel, een samenballing van hitte, een brandend vuur dat niet verder kon.
Dit ging dan gepaard met ondraaglijke pijnen, eerst in de onderrug en later op diverse andere plaatsen, zoals in de onderbuik, maagstreek, hart, keel en hoofd. Als ik mij er op concentreerde door heel stil te gaan liggen, bij de pijn te blijven en er niet voor weg te vluchten, voelde ik het soms doorstromen en de pijn oplossen. Innerlijk concentreerde ik mij dan op de nu volgende zin of aanroep:
“Waar ik bewust aanwezig ben is licht en wordt alles gezond, bewustzijn heelt!”
Het ging ook gepaard met grote angsten die op de gekste momenten mij bij de keel grepen. Die heb ik uiteindelijk overwonnen door het verzet op te geven, niet meer te vluchten, maar mij er er aan over te geven, door ook stil te gaan liggen en de energie alle ruimte te geven. Verder ook door een groeiend bewustzijn dat ik niet geïsoleerd en volkomen alleen ben, maar deel uitmaak van het geheel.
Er ontstonden ook allerlei problemen met voedingsmiddelen die ik niet meer verdragen kon. Alle dierlijke producten zoals vlees en zuivel werden taboe. Ik ging regelmatig vasten en at soms drie weken achter elkaar geen vast voedsel. Mijn gewicht bleef ondanks dat vrij constant en eigenlijk voelde ik mij optimaal als ik niet at en werd dan heel helder en energiek. Aan de andere kant verloor ik daardoor het contact met de aarde, blijven aarden is in dit proces van wezenlijk belang! Vasten is lang niet voor iedereen een gezonde bezigheid. In alle religies echter zijn vastenperiodes een belangrijk ritueel om je even niet te voeden met aards voedsel maar met voedsel uit de Geest en verder staat het voor lichamelijke en geestelijke reiniging.
Maar ga niet vasten om geestelijk iets af te willen dwingen, dan zal het tegenovergestelde bereikt worden, hetzelfde geldt ook voor meditatie dat meer te maken heeft met overgave dan met willen.

Na diverse teleurstellende bezoeken aan artsen die totaal verkeerde diagnoses stelden, van een tumor tot een grote maagzweer en de rugpijn zou wel een hernia zijn, raakte ik in grote onzekerheid, met als gevolg dat ik tijdelijk stopte met werken omdat ik er vanuit ging ten dode opgeschreven te zijn. Daar niemand mij kon helpen begon ik als een bezetene mij nog meer te verdiepen in esoterie, oosterse wijsbegeerte en antroposofie. ‘Bewustzijn op hogere gebieden’ van R. Steiner werd mijn lijfboek. Daardoor kon ik mijn eigen ervaringen toetsen en begreep dat de problemen veroorzaakt werden door de stijgende energiestroom, die gaat vanaf het onderste chakra bij de stuit tot aan het voorhoofdchakra. Het is de slang uit de mystieken die zich opricht. In een later stadium zal die leeshonger geleidelijk ophouden te bestaan, omdat vragen en antwoorden steeds meer in het eigen innerlijk zullen samenvallen.
Dat artsen verkeerde diagnoses stellen is niet verwonderlijk, daar de symptomen vaak heel duidelijk op een bepaalde kwaal wijzen. Er zijn mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze alle symptomen van een hartaanval kregen of andere ziekten. Iedere arts van de ‘nieuwe tijd’ zou zich toch echt dienen te verdiepen in de kundalini werking, waar steeds meer mensen in deze tijd mee te maken zullen krijgen. Vele symptomen zouden daardoor verklaard kunnen worden, want er is niets zo frustrerend dan niet gezien worden en steeds weer afgescheept te worden met de woorden: “Het is niets, het zal wel psychisch zijn, rust maar eens goed uit etc. etc. .”
Toch kunnen we ook niet aan die klachten voorbij gaan en blijf vooral naar de dokter gaan om een echt fysiek probleem uit te sluiten! Ik zelf ben heel wat keren bij de dokter geweest en dacht dat ik een echte hypochonder geworden was. Al met al een proces waar je behoorlijk labiel door kunt worden.
Ik ben zelf ook een aantal keren naar het ziekenhuis gestuurd voor vermeende maag en hartproblemen. De chakra’s zijn n.l. ook direct verbonden met de fysieke tegenhangers, dus als daar veel meer beweging komt kan zich dat uiten in pijnen vergelijkbaar met de ons bekende ziektebeelden. Uiteindelijk vond ik een internist die niet alleen vakbekwaam was, maar ook een grondige kennis bezat van de antroposofie, Joodse mystiek en de Japanse Zen. Dat zijn dan van die onverwachte geschenken op het pad die steeds meer gelijk op gingen lopen met de problemen.
Hij was zeer geïnteresseerd in ‘mijn geval’ en kon het direct boven het puur fysieke plaatsen. Als internist, met als specialisatie maag en darmen, was hij natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in mijn voedingspatroon van die tijd, waarin ik bijna geen behoefte had aan voeding en slaap.
Andere kenmerken zijn o.a.: sterke seksuele prikkels, nervositeit, hoofdpijnen, duizeligheid, oorsuizing, het horen van hoge tonen en stemmen, innerlijk trillen, ongecontroleerde bewegingen van het hoofd, bij tijden een verslechterd zicht, aangezichtspijnen, etc. Ik had een voortdurende hinderlijke zenuwpijn in het gezicht, de huisarts, de kno arts en de tandarts, niemand kon iets vinden. Uiteindelijk zijn er vier kiezen getrokken, omdat het dan toch wel een flinke ontsteking zou moeten zijn. Niets van dat alles bleek achteraf waar en de pijn bleef. Al met al bepaald niet iets om jaloers op te zijn, zou ik denken.

Tijdens de meditatie of voor het inslapen kreeg ik ongekende lichtervaringen. Ik ben meerdere keren opgestaan om het licht uit te gaan doen, waarvan ik dacht dat ik het vergeten was, maar dat bleek niet zo te zijn, het was een Licht van een heel andere orde en kwaliteit. Op een gegeven moment, tijdens de meditatie, kwam er een sterk Licht naar mij toe, ik schrok daar enorm van en kroop weg in een hoek van de kamer omdat het zo verwacht, maar vooral onverwachts op mij toekwam. Het komt niet op onze tijd en wilde mij waarschijnlijk duidelijk maken dat het Licht ook alles onbarmhartig in de schijnwerpers zet, dat er moedkrachten voor nodig zijn en het maar beter niet te vroeg opgeroepen kan worden.
Tijdens een ademhalingsoefening in de vastentijd beleefde ik een sterke kundalini ervaring: mijn hoofd begon te bewegen en ik beleefde en hoorde in mij een enorme knal als van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière breekt. Het speelde zich buiten de tijd af en ik kwam in een ongekende beeldenwereld. Daarna stroomde de energie vrijelijk door mij heen, vanaf de onderrug tot in het hoofd, het was een ongekende sensatie. Het stromen van de energie werd daarna steeds een graadmeter van op de goede weg zijn of juist niet.

Uit eigen ervaring en ondervinding raad ik ten stelligste af om door bepaalde oefeningen en vooral door kundalini yoga, de stroom op te wekken. De leraar moet wel heel ver ontwikkeld zijn om te kunnen waarnemen welke oefening kan en voor ieder individu afzonderlijk van toepassing is. Het is uitsluitend een goed proces als het gelijke tred houdt met de geestelijke ontwikkeling; dit proces volgt de geest als vanzelf. In feite hoeven we er dus niet mee bezig te zijn. Mens ken uzelf, stond er op de tempel in Delphi. Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al, staat er in het Thomas Evangelie. Khrisnamurti zei daarover o.a.: “Uiteindelijk is jezelf kennen gewoon kijken hoe je gedrag is, wat je zegt, wat je doet in de dagelijkse omgang, dat is alles.”

Door speciale oefeningen wordt de energie kunstmatig opgewekt en dat is buitengewoon gevaarlijk.
Het innerlijk vuur wordt dan een verterend vuur dat het zenuwstelsel ondermijnt en er ontstaat een grote mate van disharmonie met de omgeving. Omdat we nu eenmaal denken in onze materialistische wereld dat alles af te dwingen is, komen we uiteindelijk van een koude kermis thuis, als het ware. Zelf moest ik eens hard met mijn stuit op de grond heen en weer bewegen, omhoog en omlaag…opeens stond ik onder een zeer hoog voltage stroom, het was zeer beangstigend en ik veranderde in een brullende leeuw die waarschuwde niet bij hem in de buurt te komen, omdat dat dodelijk zou zijn. Ik kroop als een gekooid, angstig en getergd dier door de kamer en tegelijkertijd beleefde ik een tomeloze kracht. Ik heb weleens schrikdraad in mijn natte hand gehad waar ik erg van schrok, maar dit was onvergelijkbaar, het was zo’n hoog voltage wat je normaal gesproken bij aardse energie onmogelijk zou overleven.
De therapeute die mij wilde verlossen van mijn pijn had er geen idee van wat ze met die oefening teweeg had gebracht en zij, die ook niet beter wist, vluchtte uit de kamer en liet mij alleen achter. Deze ervaring is louterend geweest en ook een grote waarschuwing!

Ik heb verder slechts één kundalini- yoga houding beoefend: het voor langere tijd op mijn hoofd staan, opdat de energiestroom keert en zijn weg naar boven vindt.
Regelmatig stond ik op mijn hoofd en kon dat losstaand midden in de kamer een aardig poosje volhouden. Het bloed stijgt naar het hoofd, wat even weldadig aanvoelt, te lang veroorzaakt . Het moet een vermakelijk gezicht geweest zijn, vooral ook omdat de kleine kinderen om mij heen bezig waren om het ook te proberen. In de seksualiteit beoefende ik tantra… blijf in het dal, ga niet naar de top waar je afvalt. Niet toewerken naar een hoogtepunt, maar in de intimiteit van het samenzijn willen blijven. Als ik te dicht bij het hoogtepunt kwam ….sprong ik uit bed en ging op mijn hoofd staan om de kostbare energie niet te verspillen. Je zult begrijpen dat die handeling mijn huwelijk en seksleven niet ten goede kwam! Mijn partner heeft mij dit nog lang achterna gedragen. Te veel aandacht aan deze werking leidt tot egoïsme, het voortdurend op jezelf gericht zijn. Het gevolg kan zijn dat je letterlijk en figuurlijk buiten de wereld komt te staan, vervreemd raakt van de dagelijkse werkelijkheid en niet meer behoorlijk kunt functioneren.

Juist door dagelijks werk en vooral kunstzinnige activiteiten kunnen we de bewegende energieën harmoniseren.
Als de energie te nadrukkelijk aanwezig is kunnen we het ook temperen door een flinke wandeling te maken, in de aarde te gaan spitten, onkruid te wieden, even echt lichamelijk werk doen, dan voeren we het op een gezonde manier af. Ik ben in die tijd ook een grote moestuin begonnen en heb in korte tijd een halve hectare zware kleigrond omgespit. Ook kwam het voor dat ik heel hard moest gaan rennen, omdat de energie te overweldigend werd.
Concentratie is de belangrijkste kracht voor dit proces, geconcentreerd met iets bezig zijn, zoals ik nu schrijf en de warme stroom door mijn nek naar boven voel gaan. Eigenlijk zouden we dit proces moeten ondergaan als een vrouw in de overgang, dat ook een soort inwijdingstijd is, die we rustig moeten accepteren en lijdzaam ondergaan. Hoe groter het verzet en ongeduld, hoe groter de last!
En ik kan het zeggen, omdat geduld nu niet bepaald mijn grootste kwaliteit was en is.
——————————
Wordt vervolgd in: KUNDALINI EN HET VUUR VAN INZICHT DEEL 2

———————–  LUCHT EN VUURINITIATIE DEEL 3

Voor reactie, aanvulling en verdieping: DE VERWANTENPAGINA

Voor persoonlijke vragen: DE VERWANTEN POSTBUS

(Totaal aantal bezoeken: 2.444, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(2 Reacties)

 1. Hierbij een heel goed boek over het onderwerp: http://www.biologyofkundalini.com/ Het gaat over de biologische processen die zich in het lichaam afspelen tijdens de verschillende fases van de kundalini ontwaking. Misschien...
  Lees meer

  Hierbij een heel goed boek over het onderwerp: http://www.biologyofkundalini.com/
  Het gaat over de biologische processen die zich in het lichaam afspelen tijdens de verschillende fases van de kundalini ontwaking. Misschien ken jij het al Jan, zou het niet weten.
  Ik vind het een meesterwerk! En zou dit boek aan alle artsen aanraden. Zo hoeven er ook geen verkeerde diagnoses meer te zijn.
  Steeds meer mensen hebben hiermee te maken en hebben hulp en begeleiding nodig.
  Het is zeker geen gemakkelijke weg! Je wordt beproeft aan alle kanten. En iedere keer als je dacht dat het niet gekker kon, dan komt er nog een stukje bovenop.
  Het vergt echt heel veel moed en kracht om hiermee om te gaan en niet iedereen is hier klaar voor en daarom is het zeker niet iets wat je moet forceren. Gewoon menszijn is al moeilijk genoeg.
  Alles wat geforceerd wordt of vanuit het ego nagestreefd wordt, eindigt echt verkeerd. De kracht zal je vernietigen. Juist steeds verder van jezelf afbrengen.
  Er zijn mensen die hierdoor in een psychose belanden of zelfs sterven! Je wordt geëlektrocuteerd!
  De enige goede manier om echt spiritueel te groeien is de weg van dienstbaarheid. Handelen vanuit de hoogste waarden en daarin groeien. De rest komt dan echt vanzelf.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »