Kies je voor oud of nieuw bewustzijn, aan jou de keus?!

Een nieuwe generatie is nu geïncarneerd met een hoger en wakkerder bewustzijn, zij ervaren de wereld veel heftiger en bewuster. Deze open en gevoelige mensen kunnen zich niet goed afsluiten voor de onafgebroken stroom aan prikkels die als een vraag blijven ronddolen in de ziel, totdat er een antwoord gevonden is. Het geeft heel veel onrust en zet hen aan om op zoek te gaan naar antwoorden buiten zichzelf. Dat is op zich goed omdat je het eerst in de wereld moet zoeken om vervolgens weer bij jezelf uit te komen/thuis te komen. Er is in die wereld veel te winnen en nog meer te verliezen.
Het maakt ook eenzaam en onbegrepen, geeft een gevoel van er niet bijhoren. Voor die jonge mensen kan de jeugd, die eigenlijk onbezorgd zou moeten zijn, veranderen in een soort helletocht, een overprikkeld wezen die zich niet thuis voelt in de wereld en die wereld ook niet kan begrijpen, omdat het in bijna niets resoneert met de ziel.
Ikzelf ben geen nieuwe generatie en meer een zestiger jaren product, maar ik spreek uit pure eigen ervaring wat betreft het bovenstaande en herken mijzelf in hen. Bij mij werd het zo heftig dat ik letterlijk en figuurlijk wilde vluchten uit een wereld waar ik voor mijn gevoel niet thuishoorde en waar ik dus niets te zoeken had. Door veel innerlijke leiding en ingrepen op het juiste moment ben ik er doorheen gesleept, sterker en weerbaarder geworden. Zoals bij kinderen die een ziekte zelf overwinnen en daar krachtiger uit te voorschijn komen. Mijn overgevoeligheid en mijn vragen bleven, maar ik kon er veel beter mee omgaan en begon mijn idealen te projecteren op de wereld in een poging om die een beetje mooier maken om er zelf in te kunnen leven.

Het probleem is nu levensgroot omdat de wereld is blijven hangen in het bekende zelfzuchtige streven en uitbuiten van de aarde en er niet in geslaagd is de nieuwe mens hier een min of meer veilige plek te bieden, mede dankzij mijn generatie. Dus deze mensen moeten uiteindelijk ook aan de wereld gaan werken om zichzelf er te kunnen handhaven. We zien dat gelukkig ook al gebeuren: dat ze de techniek en hun kennis gaan aanwenden om een grote omslag teweeg te brengen. Conservatieve krachten en de populisten stribbelen tegen, maar zullen uiteindelijk het onderspit delven, zo wie zo al omdat ze niet het eeuwige leven hebben.

Een deel van die open en gevoelige mensen zullen zich dus niet of nauwelijks herkennen in de wereld zoals die zich nu aan hen openbaart en vooral zij zijn zeer beïnvloedbaar door conservatieve krachten die geen verandering willen, met aan de andere kant de Luciferische krachten die hen juist willen wegtrekken van de aarde door hen een illusionair bewustzijn voor te spiegelen dat makkelijk te bereiken zou zijn.
Er is oud en nieuw bewustzijn en dat dient goed begrepen te worden. In het vroegere oude bewustzijn was helderziendheid een normaal verschijnsel en de mensen werden geleid en aangestuurd door geestelijke krachten. De eigen wil was nog niet ver ontwikkeld en ook niet het ik-besef. De kunst om het lichaam te verlaten werd in het algemeen aan heksen, tovenaars en sjamanen toegeschreven, het fenomeen van reizen buiten het lichaam door de zogenaamde  magiërs en sjamanen was algemeen erkend en zij waren de brug naar de geestelijke wereld. De sjamaan bracht zichzelf in een trance waarin zijn ziel het lichaam verliet, naar de hemel vloog of in de onderwereld afdaalde.

In onze tijd van het Ik-Bewustzijn, we zijn ons bewust van onszelf, is trance, hypnose e.d. door wat voor middelen of therapieën dan ook een  weg van oud bewustzijn. Het is het uitschakelen van het bewuste ik. Hypnose en alle vormen van een trance, zijn een aan de slaap gelijkende toestand van verlaagd bewustzijn, waar het kritische vermogen is ingeslapen. Iemand met een sterk ontwikkeld Ik-Bewustzijn zal nooit geen medium worden, omdat hij of zij niet zal toestaan dat entiteiten of andersoortige wezens zijn lichaam en spraak overnemen, ook niet om onduidelijke boodschappen door te geven.

Daarnaast spelen suggestie en het minimaliseren van het contact met je lichaam door psychische ontspanning een grote rol. Mensen kunnen tijdens hypnose geen goed onderscheid meer maken tussen werkelijkheid en waan, tussen wat ze zelf gedacht hebben en wat anderen hen hebben doen laten geloven.  De wil wordt beïnvloed en gemanipuleerd. Veel hypnotiseurs en therapeuten zeggen dat de wil niet geschonden kan worden, maar dat is aantoonbaar onjuist. Hypnose en psychedelische middelen verhogen iemands beïnvloedbaarheid, zelfs tot het punt van hallucinatie. Gedurende de hypnose of trance is het vermogen van de persoon om kritisch te denken bijna gereduceerd tot nul en gelooft alles wat gesuggereerd wordt en zich aandient in hallucinerende beelden. Mensen gaan zich dingen herinneren, die ze niet hebben meegemaakt, zoals zij die zeggen ontvoerd te zijn door zogenaamde buitenaardse wezens. Ze weten niet meer of ze zelf iets bedacht hebben of dat dit onder hypnose gesuggereerd is. Hypnose wordt ook nogal eens gebruikt voor vermaak en de hypnotiseur kan zijn slachtoffers precies laten doen wat hij wil, zelfs ze als varkens over de grond laten kruipen. Ook kinderen worden gehypnotiseerd en tot kindsoldaten gemaakt en tot alles in staat.
Er is geen groter vergrijp mogelijk dan de wil van de medemens uit te schakelen, omdat de vrije wil, het maken van keuzes, de mens tot een zelf verantwoordelijk wezen maakt.

Fantasiereizen zijn uitermate gevaarlijk en de zogenaamde droomreizen kunnen ware nachtmerries zijn. Het op onachtzame wijze betreden van de spirituele wereld kan slecht aflopen. Daar zijn namelijk ook elementen, die in plaats van te helpen, enorme schade toebrengen. Er zijn genoeg gevallen bekend van mensen die niet in staat waren om in onze wereld terug te keren, arbeidsongeschikt werden en of zich onder psychiatrische behandeling moesten stellen. Er is niet alleen maar licht en liefde, niet in de wereld en niet in de geest.  Alle duistere krachten zijn er alleen maar in geïnteresseerd om de zielenkrachten van de nietsvermoedende reiziger af te tappen en die voor hun eigen doelen te misbruiken. Bovenal hebben ze een hekel aan de vrije wil van de mens en willen niets liever dan die terugbrengen in slaafse afhankelijkheid zoals zij die kennen. Prachtige kleuren en visioenen zien, ontmoetingen met overleden dierbaren, die verandert zijn in engelen, is de andere kant van de medaille. Het is het betreden van een illusionaire wereld waar het kwaad zich hult in schone gewaden. Ook die krachten ondermijnen even zo goed de vrije wil en het bewustzijn. Overleden dierbaren, met een zeker bewustzijn, willen het liefst met rust gelaten worden en blijven niet rondspoken. Mediums die hun geld willen verdienen met het leggen van contacten begeven zich op glad ijs, omdat ze zo los zijn van hun eigen kracht en beoordelingsvermogen, weten ze amper wat voor krachten ze toelaten. Het is verder ook geen kunst om de achterblijvers tevreden te stellen met liefdevolle antwoorden.
Het naar boven halen van herinneringen uit vorige levens kan wellicht goed lijken en therapeutisch van waarde, maar kan ook weer ernstige gevolgen hebben als zo’n persoon niet heel goed wordt begeleid. Het is niet zomaar dat al die herinneringen verborgen blijven, we hebben immers al genoeg aan de herinneringen uit dit leven waar we al amper raad mee weten.
Als je er aan toe bent, kan er zomaar iets naar boven komen dat je inzicht over jezelf, leven en dood kan vergroten.

Een gezonde inwijding in deze tijd is niet het lam leggen van de wil en gemakzuchtig experimenteren met methodes uit het verleden, maar met een wakker bewustzijn de wereld tegemoet treden.
Het doel is niet om te zwijmelen in spiritistische experimenten of je te verdoven met psychedelische drugs en daardoor zogenaamd in een verhoogd bewustzijn te komen. Dat is allemaal een aardvlucht en wilszwakte om maar niet echt jezelf onder ogen te hoeven komen en aan jezelf te werken. Als het allemaal even tegenzit kan de keus voor het verdoven van je gevoelsleven snel gemaakt worden. Het uithouden en onder ogen zien, eventueel met de hulp van een ander, brengt je uiteindelijk veel verder.  Al met al leer onderscheid te maken tussen het oude en nieuwe bewustzijn.
We hoeven de zon niet meer te begeleiden bij het opkomen en ondergaan, we hebben geen sjamanen meer nodig om in contact te komen met de geest, ook geen toekomstvoorspellingen door de zogenaamde mediums die zich openstellen en laten innemen door andere krachten en geen psychedelische middelen die geestverruimend zijn, maar in werkelijkheid de geest afstompen en lam leggen, geen tantra methode, zoals heel vroeger in de tempels gebeurde, omdat het nu meestal niet veel meer is dan verkapte seksualiteit en genot. Oud bewustzijn is willoze overgave en afhankelijkheid, nieuw bewustzijn is het tegenovergestelde: bewuste overgave aan de Hogere Wil die je ook zelf bent en onafhankelijkheid, en een groeiend bewustzijn van de eenheid van alles.

Van oude volkeren en culturen kunnen we veel leren en er een diep respect voor hebben, maar we leven nu in een andere tijd en een ander bewustzijn. Zweethutten, rituele dansen met tromgeroffel, het dragen van maskers, heksensabbats, etc., alles is mogelijk in het spirituele oerbos.Teruggrijpen op de rituelen uit een ver verleden is naar mijn bescheiden mening een dwaalweg

De zon als belofte

Het kundalini proces is de graadmeter voor een bewuste ontwikkelingsweg, maar dat hoeft nooit geforceerd opgeroepen te worden, omdat het een natuurlijk proces is dat in de pas loopt met je bewustzijnsontwikkeling. Het is ook niet zomaar dat informatie over en de werking van het kundalini proces eeuwenlang geheim gehouden is.  De indianen hadden een heilige berg waar niemand bij of op mocht komen. Er lag een geheim in verborgen dat daar moest blijven liggen, want als dat er uitgehaald werd zou dat het einde voor Moeder Aarde inluiden. Met grote angst zagen de indianen later dan ook de blanke man in de berg graven en er het uranium uithalen, met de latere bekende gevolgen.(atoombom)
Kundalini vuur van de aarde ligt in de vulkanen, met als gematerialiseerde vorm uranium. Het vuur is vernietigend en de uranium blijft 100.000 jaar radioactief en de aarde is er niet aan toe om er mee om te gaan. Zoals ook het kundalini vuur verborgen ligt in de mens met het mannelijk zaad als materiële vorm. Als het te vroeg opgewekt wordt is het vernietigend. Als het bewustzijn voorop loopt kan het de energie ten goede keren. De seksualiteit kan mooi zijn en zelfs een kind voortbrengen, evenzogoed kan het kwaadaardig, liefdeloos en schade berokkenend zijn. Het verschil tussen zwarte en witte magie.

In deze tijd houden we niet van geheimen en willen overal toegang toe hebben of we er nu aan toe zijn of niet. Onbewust en zonder begeleiding willen we alles naar ons toetrekken, er een mening over vormen en er induiken, als iemand die het kanaal wil overzwemmen zonder de zwemkunst machtig te zijn. In India zeggen ze dat het gaat om bevrijding van het aardse, maar in het Westen willen mensen daar meestal helemaal niet van ’bevrijd’ worden. Het is jammer genoeg maar al te vaak het tegenovergestelde: men wil voortdurend vermaakt worden om de verveling te verdrijven en als men wat uitgekeken is op de materie zoekt men de spanning wat hogerop. Het blijft consumeren en geen eigen wil tot werkelijke bewustzijnsontwikkeling, het moet vooral makkelijk verkregen kunnen worden.

In het algemeen is de focus erop gericht om de energie beneden los te maken en omhoog te stuwen. De opstijgende kracht wordt ook wel Shakti of de Godin genoemd die zich op de kruin verenigt met de God Shiva. Het wordt makkelijk vergeten dat het proces van boven naar beneden onontbeerlijk is en waar het in feite werkelijk om gaat: de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. De oude weg, of oud bewustzijn was en is: om door middel van de seksualiteit het onderste chakra te openen en de energie naar boven te stuwen.
Nieuw bewustzijn is: het indalen van het ontwaakte bewustzijn door de chakra’s naar beneden via het ontwikkelde hartchakra is de manifestatie van bewustzijn en het doel waarom we hier op aarde zijn. Meditatie op het kruinchakra om het te openen is sterk af te raden, omdat daar geen eigen wil verlangd wordt maar overgave. Het indalen is een kosmisch geschenk voor de omhoog strevende mens die met geduld en zelf-vertrouwen in eigen arbeid gelooft en weet dat karaktervorming en ik-kracht onontbeerlijk zijn om een thuis te bieden aan het hogere bewustzijn.

Je bent je eigen guru of meester in dit nieuwe bewustzijn en zo iemand zal nooit ingrijpen in de wil van de ander, ook niet in de wil van de gestorvenen. Een graadmeter voor meer liefdevol in het leven staan kan de opwaartse warme stroom zijn die zich in het hartcentrum kan verbinden met indalend bewustzijn. Het zal een aansporing zijn tot een zich verruimend bewustzijn, steeds meer inspiratie en een intuïtief  weten dat niet gebaseerd is op uiterlijke kennis, en er zullen kwaliteiten tot uitdrukking komen waar je je geeneens van bewust was.

Zoek het niet alleen in jezelf omdat het tot egoïsme kan lijden en je de verkeerde weg op kan sturen, zoek het hoger-Ik of hoger-Zelf vooral ook in alles wat van buiten op je pad komt als ervaringen en ont-moetingen, leer in alles het hoger Ik te herkennen en leer daardoor alles liefhebben.

————————————————

 

Deze publicatie is een vervolg op: Kundalini energie en het vuur van inzicht Deel 1

—————————————-Kundalini energie het vervolg deel 2

**Reacties in bovengenoemde groepen, direct onder dit artikel of op het prikbord
IN HET TEKEN VAN DE LEEUW

Aan het begin van deze eeuw
Een stralend wezen werd voorbereid
En in het teken van de leeuw
Naar de aarde toe geleid

Vervuld met de opdracht
In deze zware tijdenronde
Te bestrijden duistere macht
Te brengen lichtende konde

Korte tijd leefde hij voort
In hemelse sferen
Tot hij ging door de poort
Bewaakt door duistere heren

Zijn beeldend vermogen
Zijn vredige stilte
Werden zonder mededogen
Bestreden door de kilte

Geplaatst voor computer en teevee
Gekluisterd aan harde muziek
Sleurden zij hem mee
in een treurig aardelied

Bij het leger der verdoolden ging hij
Zwierf met hen de aarde rond
De spuit der verdoving prikte in arm en dij
Steeds zwaarder werd hij verwond

Ver dreef hij af van de opdracht
Door lichtwezens hem gegeven
Volkomen was hij in de macht
Van het duistere beleven

De vader had alleen nog hem
Waardoor het tij kon keren
Luisterend naar zijn stem
Had de mens kunnen leren

Hoe een waar strijder te worden
Voor de komst van het licht
Te verdrijven duistere horden
Te vervullen Michaëlische plicht

JV.
————————————

 

(Totaal aantal bezoeken: 523, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!